S’aixeca la suspensió d’activitats de rehabilitació i reforma en edificis existents

El Ministeri de Sanitat, a proposta del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, ha publicat avui al BOE l’Ordre Ministerial SND/440/2020, per la qual es modifica l’Ordre SND/340/2020, de 12 d’abril, i amb això s’aixeca la suspensió d’activitats de rehabilitació i reforma en edificis existents.

És aplicable per a les unitats territorials en fase 1 i posteriors, a partir de les 00.00 hores del dia 25 de maig de 2020.

Es garantiran en tot cas les mesures d’higiene i distància de seguretat entre persones.

CEPCO elabora una Proposta d’iniciatives per a la reactivació del sector de la construcció a Espanya

El document elaborat per CEPCO amb les propostes per reactivar el sector de la Construcció a Espanya després de la COVID-19 inclouen accions legislatives en matèria laboral, fiscal, de sostenibilitat, de contractació pública i de digitalització. Planteja el desenvolupament de plans per a la Reconstrucció de l’obra pública, de l’edificació residencial i no residencial, i de la reforma i rehabilitació. A més a més, inclou propostes per a recuperar les exportacions i un pla de pagament a proveïdors i de control de la morositat privada.

El text íntegre aquí.

Bones pràctiques per al sector | Prevenció del risc d’exposició laboral al coronavirus SARS-CoV-2

Us informem que l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) posa a l’abast del sector un recull d’orientacions per aplicar les mesures establertes pel Ministeri de Sanitat davant del risc d’exposició a la COVID-19 en l’entorn laboral. Els documents recullen una selecció no exhaustiva les quals les empreses han d’implementar i complementar, si és necessari,  en funció de les seves característiques i dels resultats obtinguts a les seves avaluacions de riscos.

Adjuntem els següents documents:

Orden SND/340/2020, de 12 de abril


El sector de la Construcció pot reprendre la seva activitat a excepció, segons la Orden SND/340/2020, de 12 d’abril, de les obres d’intervenció en edificis existents en els quals els treballadors de l’obra hagin de compartir determinats espais comuns amb residents o altres usuaris. Aquesta norma no procedeix si l’immoble es pot sectoritzar i no existeix cap interferència amb les persones no relacionades amb l’activitat de l’obra.

Sol·licitud al Govern d’Espanya per paralitzar les obres

Donada la situació de pandèmia internacional pel COVID-19 declarada per l’Organització Mundial de la Salut l’11 de març, i el Reial decret 463/2020, de 14 de març sobre la declaració de l’estat d’alarma, s’ha sol·licitat a la Delegada del Govern d’Espanya a Catalunya la Sra. Teresa Cunillera, les següents mesures pel sector de la Construcció:

1. Les obres de construcció han de ser considerades com una activitat productiva que ha de parar, per la impossibilitat de complir i garantir les mesures de Seguretat i Protecció per la casuística pròpia de la feina.

2. Se sol·licita l’articulació dels instruments econòmics necessaris perquè les empreses del sector puguin sobreposar-se a les pèrdues que els produeixi la paralització de l’activitat per força major.

El text íntegre aquí.

Convocatòria d’ajuts per la retirada d’amiant

Publicada la convocatòria d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya

El 5 de juliol s’ha publicat al DOGC la convocatòria per a la concessió d’ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya.

El termini per presentar sol·licituds en aquesta convocatòria serà des de la publicació d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins a l’exhauriment de la disponibilitat pressupostària i en tot cas fins al 29 de novembre de 2019.

Per tramitar la sol·licitud podeu fer-ho a través d’aquest enllaç.

Us recordem que les bases reguladores de la subvenció es van publicar el passat 8 de maig, les podeu consultar aquí.  

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Consideracions de la Cecot al regsitre de jornada

Aquesta setmana ha entrat en vigor el registre de la jornada en totes les empreses. Una mesura polèmica que desperta molts dubtes i que entra en col·lisió amb les noves formes d’organitzar el treball.

Davant dels dubtes, alguns s’han apressat a facilitar eines de control on-line. El control de la jornada és més complex que la posada en marxa d’una determinada eina i exigeix una anàlisi acurada de les diferents situacions dels vostres treballadors i treballadores en relació a la seva jornada laboral.

Per resoldre alguns dubtes el Ministeri de Treball ha fet pública una guia per facilitar la implantació de la mesura.

Us adjuntem també aquest altre document de CEPYME que considerem de lectura imprescindible i amb el qual ens sentim identificats.

Per a autònoms amb treballadors, microempreses i petites empreses us podem facilitar el model de registre en paper i el full de càlcul d’hores que hem implantat a la Cecot. Truqueu-nos per sol·licitar-lo al telèfon d’Atenció al Soci 93 736 11 00.

I si voleu adquirir una plataforma digital per portar el registre de jornada, us aconsellem que ho feu a través de les empreses agremiades a Associació d’Empreses TIC de Catalunya, associada a la Cecot. Visiteu aquest enllaç per trobar les que millor ajustin a les vostres necessitats.

O visiteu el Club de Descomptes de la Cecot per veure les promocions que hi ha en aquests moments.

Per ampliar informació sobre aquest tema, o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.