Licitacions d'obres 30/07/2018

Ajuntament d'Almenar

Obres del Projecte de millora de la seguretat vial en l'accés al nucli urbà d'Almenar des de l'autovia A-14 (Camí del Sas- Camí de Bolos- Camí Cabanera REial- Camí Tamarit de Llitera)

Ajuntament de Barcelona

Obres de reforma dels lavabos i instal·lació d'una plataforma salvaescales al Casal de Barri La Palmera, amb mesures de contractació pública sostenible

Ajuntament de Barcelona - Institut Municipal de Serveis Socials

Obres per a la construcció de 3 equipaments d'allotjaments de proximitat temporals (APROP), en una prova pilot a la ciutat de Barcelona, amb elements de contenidors marítims, incloent la redacció del projecte executiu i la direcció d'obra, amb mesures de contractació pública sostenible

Ajuntament de Castelldefels

Obres definides en el projecte de reforma del complex esportiu Can Roca fase II

Ajuntament de Figueres

Obres de l'addenda al Projecte d'adequació de l'itinerari de vianants entre la plaça El·líptica i la plaça de l'Escorxador. Fase 1B plaça Tarradelles

Ajuntament de la Riba

Obres de pavimentació del camí del refugi a la Font de Pascual

Ajuntament de Montblanc

Obres del Projecte modificat núm. 1 de l'arranjament de la zona fluvial Pont Vell, vorera per a vianants al pont sobre el riu Francolí del carrer Muralla de Santa Anna, T.M. Montblanc

Ajuntament d'Horta de Sant Joan

Obres d'arranjament de l'edifici de l'antic Hostal d'Orta per a diversos usos administratius

Consell Comarcal del Baix Camp

Obres d'ampliació de l'EDAR de Cambrils

Consell Comarcal del Barcelonès - Mercados de Abastecimientos de Barcelona Sociedad Anónima (MERCABARNA)

Obres de rehabilitació de l'estructura de la triperia de xai a l'escorxador

Consell Comarcal del Barcelonès - Mercados de Abastecimientos de Barcelona Sociedad Anónima (MERCABARNA)

Obres relatives al "Projecte unitari de concreció de les tipologies arquitectòniques, àmbit 3.3 (antic Makro) de Mercabarna per la construcció d'un mercat majorista de producte ecològic. Fase 1: reurbanització del perllongament del carrer longitudinal 5, i Fase 2: reurbanització del perllongament del carrer longitudinal 7 i del carrer perimetral

Consorci d'Educació de Barcelona

Obres de desplaçament del pou de ventilació del túnel del metro VT-1-36-1

Diputació de Barcelona - Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat

Obres de millora de la contenció sobre el mur existent a la carretera BV-1221 entre el PK 34+585 i el PK 34+690. TM Navarcles

boto serveis
boto llistat

Contacta amb nosaltres

Carrer Sant Pau, 6
08221 Terrassa

Tel. 937 361 102