• 1

Licitacions d'obres 7/11/2018

Ajuntament d'Amposta

Obres de pavimentació de diversos camins i carrers 2018

Ajuntament de Barcelona - Foment de Ciutat, SA

Obres relatives a l'espai de Cal·listenia al nou eix d'espais esportius a l'aire lliure del camí del Rec de Trinitat Vella, així com per al foment de l'eficiència social

Ajuntament de Begues

Obres de construcció d'un Centre d'atenció diürna i 2 unitats de convivència per a gent gran

Ajuntament de Mollet del Vallès

Remodelació de la placeta de Sant Jordi a l'avinguda de Rafael Casanova

Ajuntament de Sabadell

Obres per a la nova mobilitat a l'àmbit Creueta

Ajuntament de Sant Joan Despí

Obres de reurbanització de l'espai lliure comprès entre els carrers Major, J.A. Goytisolo i Can Sant Diumenge

Ajuntament de Terrassa

Obres descrites en el Projecte bàsic i d'execució de millores i reparacions de la pista d'atletisme de la zona esportiva municipal de Can Jofresa

Diputació de Barcelona

Obres del projecte constructiu de reurbanització de la travessera N-141b, entre el PK 31+800 i el PK 32+065, al TM de Calaf

Obres del projecte de "Millora de les condicions geomètriques, drenatge longitudinal i obres complementàries de la carretera BV-5106, del PK 8,100 al 10,360. TM Argentona"

Obres del projecte de "Nova vorera a la carretera BV-5103 entre el Pki 3+000 i el PKf 3+280. TM Llinars del Vallès"

Obres de millora de la intersecció de la carretera BV-5008 amb el carrer Baix. TM Montgat

Generalitat de Catalunya - Institut Català de la Salut (ICS)

Obres dels treballs de reparació i millora de consultes d'especialistes i pediatria del CAP Torreforta

boto avantatges
boto serveis
boto llistat

Contacta amb nosaltres

Carrer Sant Pau, 6
08221 Terrassa

Tel. 937 361 102