• 1

Licitacions d'obres 30/01/2019

Ajuntament de Barcelona - Institut Municipal d'Urbanisme

Obres definides en el Projecte segregat del Projecte de desconstrucció de les finques situades al carrer Platja d'aro núm. 12-14; núm. 16-18; núm. 24-26 dins l'àmbit de la UA3 del MPGM del Sector de Trinitat. Districte de Nou Barris amb mesures de contractació pública sostenible

Ajuntament de Bellprat

Obres de construcció d'una depuradora d'aigües residuals

Ajuntament de Deltebre

Obres del Projecte bàsic i executiu d'urbanització i condicionament del Parc Fluvial (1ª Fase) entorn Pont "Lo Passador" de Deltebre, redactat per l'arquitecte Sr. Josep Sánchez Ferré

Obres incloses en el projecte d'execució de la urbanització de l'Espai "Porta Central"

Ajuntament de Mont-roig del Camp

Obres d'adequació del parc urbà a la intersecció del carrer casalot amb el carrer de Bertran de Castellet

Ajuntament de Ripollet

Obres del projecte de recuperació mediambiental de l'entorn fluvial d'un tram de la Llera del riu Ripoll, fase 1

Ajuntament de Salou

Obres a tres trams de la vorera est del carrer Josep Carner per a la millora de l'accessibilitat

Obres ordinàries de remodelació del parc del carrer Brussel·les - platja Capellans de Salou

Obres per a la remodelació de la cruïlla entre els carrers Major i Josep Carner

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

Obres per diverses actuacions de senyalització (senyalització de la urbanització de Pineda de Bages i reordenació de la senyalització viària de polígons industrials)

Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Obres descrites en el projecte d'instal·lació d'una font lúdica al parc Pompeu Fabra del nucli de Les Roquetes

Obres descrites en el projecte bàsic i executiu de la reforma parcial interior parcial de l'edifici de Can Puig (SEFED)

Ajuntament de Terrassa

Obres descrites en la "Memòria valorada d'adequació d'una àrea de lliure circulació de gossos al barri de Can Petit"

Ajuntament de Vilanova del Camí

Obres d'urbanització exterior de Can Muscons

Ajuntament del Masnou

Obres de la 2a fase del projecte de reparació de paviment de calçada de diversos carrers del nucli urbà

Àrea Metropolitana de Barcelona - Transports de Barcelona, SA

Obres de modificació de les instal·lacions pel trasllat de la cabina de pintura en la cotxera d'Horta

Generalitat de Catalunya - Agència de l'Habitatge de Catalunya

Obres de rehabilitació d'escales, blocs 16,19,25,26,28,31, 34, 38, 41 i 42 al grup N.S.Montserrat de Terrassa

Generalitat de Catalunya - Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)

Obra de construcció dels edificis corresponents a l'estació motriu i retorn del telefèric de Vall de Núria

Generalitat de Catalunya - Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)

Acord Marc per a l'homologació d'empreses per a l'execució d'obres a les instal·lacions de via a l'àmbit de Xarxa Ferroviària

Generalitat de Catalunya - Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

Obres corresponents al Projecte constructiu: millora local. Ponts i estructures. Passarel·la per a vianants sobre la carretera C-35. PK 57+000 al 58+000. Tram: Sant Celoni

Ministerio de Cultura y Deporte - Gerencia de Infraestruturas y Equipamientos

Obres de reforma de l'edifici del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona

boto avantatges
boto serveis
boto llistat

Contacta amb nosaltres

Carrer Sant Pau, 6
08221 Terrassa

Tel. 937 361 102