Licitacions d'obres 038 - DOGC Núm. 6408 de 2/07/2013

ANUNCI Ajuntament d'Alcoversobre aprovació del plec de clàusules administratives i la licitació de la contractació d'obres del projecte d'urbanització dels carrers Estela, Major, Bretxa, Forn Xic, Sant Jaume, Sant Ramon, Bisbe Barberà, Maria Domènech, Santa Marina i travessies, Sant Llorenç, plaça Vella i passatges de Sant Llorenç i de la Muralla.

EDICTE Ajuntament de Corçàsobre sol·licitud de llicència d'obres en sòl no urbanitzable.

ANUNCI Ajuntament de Deltebresobre convocatòria de licitació pública per a l’adjudicació d’un contracte mixt de redacció del projecte i execució de l’obra d’urbanització de la Zona V de Riumar, 2a fase.

EDICTE Ajuntament d'Olotsobre aprovació definitiva del projecte de pavimentació dels camins veïnals de Batet, desglossat fase 1 (UPOM2013000011).

EDICTE Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleusobre aprovació del plec de clàusules administratives particulars per a l'adjudicació del contracte d'un projecte d'obres complementàries a l'entorn de l'aparcament de Coll de Castellar.

EDICTE Ajuntament de Sant Vicenç dels Hortssobre aprovació definitiva del projecte de millora al pati de la policia local a Can Sala, per a la construcció de cobert i tanques perimetrals.

EDICTE Ajuntament de Sant Vicenç dels Hortssobre aprovació definitiva del projecte d'urbanització del carrer Claverol i la carretera de Torrelles de l'àmbit del PERI de Can Coll.

ANUNCI Ajuntament de la Seu d'Urgellsobre licitació d'un contracte d'obres d'ampliació de l'alberg la Valira, de la Seu d'Urgell (SE-OMU-2013/006).

ANUNCI Ajuntament de Vilamacolumsobre aprovació inicial d'un conveni urbanístic i un projecte d'autorització provisional d'obres.


DOGC Núm. 6409 de 03/07/2013

ANUNCI Ajuntament de Canyellessobre aprovació inicial del Projecte tècnic d’obra municipal 1a fase zona esportiva – gimnàs escolar municipal.

ANUNCI Ajuntament de Figueressobre aprovació definitiva d'un projecte d’obra municipal ordinària de conservació i manteniment a la via pública, paviments asfàltics 2013.

ANUNCI Ajuntament de Lliçà d'Amuntsobre convocatòria de la licitació de les obres del projecte de rotonda a la cruïlla dels accessos de Ca l'Esteper i Ca l'Artigues de Lliçà d'Amunt.

ANUNCI Consell Comarcal d'Osonasobre aprovació d'un projecte d'obres (TEC-002-13).


DOGC Núm. 6410 de 04/07/2013

ANUNCI Ajuntament de Collbatósobre adjudicació de la licitació de l’execució de la fase II i III del projecte d'adequació del casal com a biblioteca.

CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Edicte Ajuntament de Perafitasobre licitació del contracte d’obres Actuacions a la travessera de la carretera BP-4653, al terme municipal de Perafita, publicat al DOGC núm. 6405, de 27.6.2013. 

ANUNCI Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoiasobre informació pública de l'aprovació inicial del projecte d'obres locals ordinàries per a la campanya de reasfaltats 2013 al nucli urbà de Sant Sadurní d'Anoia.

ANUNCI Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoiasobre informació pública de l'aprovació inicial del projecte d'obres locals ordinàries per a la urbanització del vial nord al nucli d'Espiells.
boto serveis
boto llistat

Contacta amb nosaltres

Carrer Sant Pau, 6
08221 Terrassa

Tel. 937 361 102