Licitacions d'obres 12/02/2018

Ajuntament de Barcelona

Obres de sanejament del pati adossat al badalot i del pati de llevant de l'edifici ubicat a la plaça Pi i Sunyer, 8, de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible

Ajuntament de Barcelona

Obres del Projecte constructiu per a la implantació de la Fase V de la nova xarxa bus, subfase V intermèdia amb mesures de contractació pública sostenible

Ajuntament de Barcelona

Obres de manteniment i conservació de les vessants de teula àrab, el badalot d'escala i el terrat pla de la coberta de l'edifici ubicat a la plaça Carles Pi i Sunyer nº8 de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible

Ajuntament de Barcelona - Barcelona de Serveis Municipals, SA

Obres relatives al projecte executiu corresponent a les actuacions de revisió i adaptació de la informació i rètols dels aparcaments de BSM, amb incorporació de clàusules de contractació pública sostenible

Ajuntament de Barcelona - Institut Municipal de Mercats de Barcelona

Obres per a la instal·lació del sistema de control de coloms a la planta baixa i soterrani -1 del Mercat de Sant Antoni

Ajuntament de Barcelona - Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida

Obres per a la remodelació de la paret mitgera del c. Muntaner 276-280, de Barcelona

Ajuntament de Barcelona - Patronat Municipal de l'Habitatge

Obres de construcció d'un edifici de 54 habitatges i aparcaments al carrer Mur, núm. 4, (edifici I1) del barri del Bon Pastor, de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible

Ajuntament de Barcelona - Patronat Municipal de l'Habitatge

Obres de construcció d'un edifici de 42 habitatges i aparcaments al carrer Novelles, núm. 1-3, (edifici H1) del barri del Bon Pastor, de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible

Ajuntament de Barcelona - Patronat Municipal de l'Habitatge

Obres de construcció d'un edifici de 49 habitatges, 15 allotjaments i un aparcament, situat al carrer Ali Bei núm. 100-102, de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible

Ajuntament de Figueres

Obres de l'arranjament de l'aparcament dissuasiu a la carretera de Llançà. Zona Ponent

Ajuntament de Figueres

Projecte executiu de rehabilitació de l'antic convent de Caputxins. Fase IV

Ajuntament de Godall

Obres necessàries per a la realització del soterrament dels serveis de telecomunicacions, l'enllumenat públic, la creació d'una xarxa de pluvials i sanejament separatives i la pavimentació dels carrers que consten al projecte

Ajuntament de Matadepera

Obra municipal ordinària titulada "Renovació del clavegueram públic de la zona verda c/ Raureda de Matadepera"

Ajuntament de Mataró

Obres del projecte bàsic i executiu dels treballs de pavimentació i condicionament dels entorns de l'aparcament del triangle del barri Els Molins

Ajuntament de Mataró - Aigües de Mataró, SA

Obres del projecte del dipòsit de 7.000 m3 a la cota 70, situat a la Ronda Bellavista a l'alçada dels carrers Vallès i Garrotxa de Mataró

Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Obres d'instal·lació de tres filtres al dipòsit d'aigua potable del Cremallera

Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Obres del Projecte bàsic i executiu per a la instal·lació de tres filtres al dipòsit d'aigua potable del Cremallera de Monistrol de Montserrat

Ajuntament de Montgai

Obres de rehabilitació de la coberta del magatzem i cobert municipal

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Obres de reurbanització general de l'espai per donar continuïtat a les voreres perimetrals iadequar els accessos i la plaça per acomplir la normativa d'accessibilitat

Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Obres de reparació i rehabilitació de la Casa de la Vila. Executiu Fase 2

Ajuntament de Sentmenat

Obres de les dependències de la Policia Local a l'antic ambulatori

Ajuntament de Sitges

Obres d'execució de la reforma i construcció de parcs infantils al municipi

Ajuntament de Terrassa

Obres definides en la Memòria valorada per la rehabilitació de les finestres de l'escola La Llar

Consell Comarcal del Barcelonès - Mercados de Abastecimientos de Barcelona Sociedad Anónima (MERCABARNA)

Obres de millora de la instal·lació de l'enllumenat viari del recinte de Mercabarna, amb mesures de contractació pública sostenible

Consorci d'Educació de Barcelona

Obres per a la implantació de l'Institut 22@ (Can Saladrigas) (primera fase d'adequació interior)

Consorci Sanitari Integral

Obres d'adequació d'observacions, sala de butaques, modificació de sala relax i staffs mèdics

Generalitat de Catalunya - Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

Obres del projecte constructiu per a la restitució de paràmetres geomètrics en aparells de via del tram IV de la Línia 9 de metro de Barcelona. Entre les estacions de Bon Pastor i Sagrera

boto serveis
boto llistat

Contacta amb nosaltres

Carrer Sant Pau, 6
08221 Terrassa

Tel. 937 361 102