• 1
  • 2

Licitacions d'obres 25/09/2018

Ajuntament d'Alió

Obres d'ampliació i millora de la pista poliesportiva

Ajuntament de Barcelona

Obres de reforma del sistema de climatització de la Seu del districte de Nou Barris, amb mesures d'eficiència social

Ajuntament de Castell-Platja d'Aro

Obres compreses en el Projecte de distribució interior del local entresol 2a, escala A, de l'avinguda Castell d'Aro, 13 (Espai Coworking)

Ajuntament de Gavà

Obres per a l'execució del Projecte bàsic executiu i estudi de seguretat i salut, per a l'ordenació de l'espai públic a Gavà Mar, OMO 09-18

Ajuntament de Maspujols

Obres de renovació dels serveis i pavimentació del carrer de l'Església

Ajuntament de Montesquiu

Obres de reforma i ampliació del bar de les piscines municipals

Ajuntament de Naut Aran

Obres del projecte Reparació del camí d'Arties a la Cabana de Rius

Ajuntament de Santa Oliva

Obres de pavimentació del cementiri

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

Obres de reparació de deficiències importants, greus i molt greus, detectades a les ITES de 8 edificis situats al passatge Ramon Llull 86-87

Ajuntament de Terrassa

Obres descrites en la Memòria valorada per al muntatge de cuina i bar, del Casal Cívic de La Maurina

Obres descrites en la Memòria valorada de reparació parcial del paviment de les grades de l'Estadi Olímpic

Obres definides en la Memòria valorada per als acabats interiors i equipaments, per a l'adaptació d'espais interiors de l'equipament municipal de La Maurina, per a la seva posada en servei

Ajuntament de Vallgorguina

Obres d'arranjament de diversos trams de carrers de les urbanitzacions de Baronia del Montseny, Canadà Park, Can Puigdemir, Collsacreu i nucli

Ajuntament d'Igualada

Obres corresponents al Projecte constructiu de dipòsit d'aigua soterrat i abastament al parc central

Obres corresponents al Projecte de paisatge dins l'àmbit del fort de Sant Magí

Licitacions d'obres 21/09/2018

Ajuntament d'Arenys de Mar

Obra de rehabilitació planta baixa de la casa 35 del carrer Església "Can Portell"

Ajuntament de Barcelona - Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA)

Obres d'adequació interior dels locals núm. 5, 6 i 7 per a l'ampliació de les oficines de l'eaia Sant Andreu al passeig de Torras i Bages 135-137 de Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible

Ajuntament de Barcelona - Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA)

Obres relatives al projecte refós de projecte executiu de reurbanització del c. Major del Rectoret entre c. Marco Polo i el primer tram del c. Marco Polo al Districte de Sarrià-Sant Gervasi amb mesures de contractació pública sostenible

Ajuntament de Calella

Obres del projecte Parc de les veles de Calella. 1a. Fase

Ajuntament de Cervera

Obres d'adequació de l'espai annex a la via fèrria a l'àmbit del passeig de l'Estació pel seu ús provisional com a aparcament

Ajuntament de l'Aleixar

Obres d'arranjament de trams dels camins Vell de Vilaplana i camí del Mig

Ajuntament de Montesquiu

Obres de reforma i ampliació del bar de les piscines municipals

Ajuntament de Sant Martí de Centelles

Obres de millora i pavimentació del camí de Can Miqueló. fase 2

Ajuntament de Setcases

Obres de manteniment dels camins públics municipals

Ajuntament de Tarragona

Obres compreses en el projecte per a la substitució de les llumeneres per noves de tecnologia led, dels punts de llum tipus "americanes" de diverses places, passeigs i places

Ajuntament de Vidreres

Subministrament, obra i serveis per a la contractació d'una caldera de biomassa i microxarxa en el municipi

Àrea Metropolitana de Barcelona

Obres de regulació de l'accés motoritzat en el camí de serveis del riu Llobregat, entre l'àrea de pícnic i el Torrent de Pegueres, al terme municipal de Castellbisbal

Consell Comarcal de l'Alt Empordà

Obres de naturalització de l'entorn de la muralla de ponent de la Ciutadella de Roses, inclosa dins l'operació de conservació, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l'Alt Empordà, en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014 - 2020, eix prioritari 6

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona

Servei de redacció i elaboració del projecte executiu d'obres i la pròpia execució de les instal·lacions per a l'adequació de les instal·lacions de climatització i control de l'Institut Bonanova de Formació Professional Sanitària

Diputació de Barcelona - Subdirecció d'Edificació

Obres del Projecte executiu d'estabilització dels talussos en els entorns de l'Espai Natural de Sant Miquel del Fai (P17VR1958)

Fira 2000, SA

Obres relatives al Projecte d'adequació dels lavabos del pavelló 2 (entre P2-07 i P2-09, i entre l'eix central, i P2-11), del Recinte Fira Barcelona Gran Via

Licitacions d'obres 19/09/2018

Ajuntament de Barcelona

Obres de reforma de la planta segona de l'edifici del passeig Joan de Borbó, 76, edifici el Far

Ajuntament de Gavà

Obres per a l'execució del Projecte d'arranjament del carrer Rectoria (OMO 20-17)

Ajuntament de Gavà

Obres per a l'execució del Projecte bàsic executiu i estudi de seguretat i salut, per a l'ordenació de l'espai públic a Gavà Mar, OMO 09-18

Ajuntament de Gavà

Obres per a l'execució del Projecte d'implantació d'un carril bici al carrer Barcelona

Ajuntament de Granollers

Obres del Projecte de reparació del paviment de l'espai públic del carrer Voluntaris 92. (Obra núm. 42/18)

Ajuntament de Puig-reig

Obres de millora de l'eficiència del sistema de climatització de la biblioteca municipal

Ajuntament de Sant Gregori

Obres de reforma de les instal·lacions de producció d'aigua calenta sanitària i distribució d'aigua freda del pavelló

Ajuntament de Sant Joan Despí

Obres d'arranjament i reaglomerat de vies públiques

Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet

Obres de construcció de claraboies i substitució de la il·luminació del pavelló municipal

Ajuntament de Setcases

Obres de manteniment dels camins públics municipals

Ajuntament de Terrassa - Societat Municipal d'Habitatge, SA

Obres de reparació de la impermeabilització de les plantes soterrànies aparcaments de les comunitats situades al carrer de Sant Lluís, 44 i 45 de Terrassa

Diputació de Barcelona - Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat

Obres de renovació de paviment i obres complementàries a la carretera B-502, PK 0,000 al 6,450. TM. Vilassar de Mar, Cabrera de Mar i Argentona

Generalitat de Catalunya - Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

Obres del Projecte constructiu de millora local. Millora de nus. Nova rotonda a l'enllaç nord de Tona de la carretera C-17, a l'alçada del PK 52+800, marge dret, i adequació del vial de servei de la carretera C-17, entre el PK 51+300 i el PK 53+530, marge dret. Tram: Tona. (Lot 2)

Generalitat de Catalunya - Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

Obres RAM 2018 als Serveis Territorials a Barcelona comarques (I), a varis centres de l'Hospitalet de Llobregat

Generalitat de Catalunya - Institut Català del Sòl (INCASOL)

Obres de rehabilitació de l'aplacat de pedra de la planta baixa i primera, de les façanes de la promoció de 55 habitatges al carrer Parells de Sant Oleguer, a Barcelona

boto avantatges
boto serveis
boto llistat

Contacta amb nosaltres

Carrer Sant Pau, 6
08221 Terrassa

Tel. 937 361 102