• 1
  • 2
Licitacions d'obres 010 - DOGC Núm. 6559 d'11/02/2014

ANUNCI de l'Ajuntament de Salou sobre aprovació definitiva del Projecte d'obres ordinàries per a l'execució dels canals d'aigües pluvials a la platja de Ponent.

ANUNCI de l'Ajuntament de Salou sobre aprovació definitiva del Projecte d'obres ordinàries per a l'execució dels canals d'aigües pluvials a la platja de Ponent.DOGC Núm. 6560 de 12/02/2014

Avui no hi ha cap licitació d'obra.

DOGC Núm. 6561 de 13/02/2014

EDICTE de l'Ajuntament de Cabra del Camp sobre aprovació definitiva del projecte d'urbanització de la plaça Nova.

ANUNCI de l'Ajuntament de Castellví de Rosanes sobre aprovació definitiva d’un projecte d'obres.

EDICTE de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat sobre aprovació d'un projecte d'obres (exp. O-4/2014).

ANUNCI de l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita sobre formalització de diversos contractes d'obres i subministrament.

EDICTE de l'Ajuntament de Viladrau sobre aprovació de l'expedient de contractació i plecs de clàusules administratives de l'obra remodelació de la plaça Major.DOGC Núm. 6562 de 14/02/2014

ANUNCI de l'Ajuntament de Figueres sobre aprovació definitiva del projecte d’obra municipal ordinària annex al Projecte de recuperació de l’antic escorxador de Figueres com a equipament destinat a la promoció i comercialització dels productes alimentaris tradicionals de l’Empordà, fase 1B1 i fase 1B2

ANUNCI de l'Ajuntament d'Oliana sobre aprovació definitiva d'una memòria valorada.

ANUNCI de l'Ajuntament de Sant Celoni sobre aprovació definitiva de projectes d'obres ordinàries.DOGC Núm. 6563 de 17/02/2012

ANUNCI de l'Ajuntament d'Aguilar de Segarra sobre adjudicació definitiva d'un contracte d'obres.

EDICTE de l'Ajuntament d'Alòs de Balaguer sobre sol·licitud d'una llicència municipal d'obres per a explotació cabruna ecològica.

ANUNCI de l'Ajuntament de Cabrils sobre aprovació inicial del plec de clàusules administratives general

EDICTE de l'Ajuntament de Darnius sobre licitació d'un contracte d'obres.

EDICTE de l'Ajuntament de Font-rubí sobre aprovació inicial del Projecte de reforma i condicionament de la zona esportiva de Guardiola de Font-rubí.

ANUNCI de l'Ajuntament de la Llacuna sobre aprovació del plec de clàusules que ha de regir la contractació de les obres de la casa del carrer Major i obertura del procediment d’adjudicació de l’esmentat contracte.

ANUNCI de l'Ajuntament de Malgrat de Mar sobre licitació de les obres incloses al Projecte canvi de coberta i reforç estructural del pavelló d’esports situat a l’avinguda de Tarragona a Malgrat de Mar (codi 09/2014).

ANUNCI de l'Ajuntament de Sallent sobre aprovació definitiva del Projecte d'enderroc de l'edifici Fàbrica Vella.

EDICTE de l'Ajuntament de Sarral sobre informació pública de l'expedient d'autorització d'usos provisionals del sòl i d'obres de caràcter provisional.

EDICTE de l'Ajuntament de Viladecavalls sobre aprovació definitiva de diversos projectes d'obres.


Licitacions d'obres 009 - DOGC Núm. 6556 de 06/02/2014

EDICTE de l'Ajuntament de Gósol sobre aprovació inicial d'un projecte d'execució de les obres de millora de la xarxa d'aigua potable zona del Pedrell de Gósol.

ANUNCI de l'Ajuntament de Montornès del Vallès sobre aprovació inicial del Projecte bàsic i executiu de la remodelació de l'edifici de Pintor Mir.

ANUNCI de l'Ajuntament de la Pobla de Mafumet sobre aprovació inicial del plec de clàusules de la licitació del contracte d'obres del Projecte bàsic i d'execució del tanatori municipal, fase I.

ANUNCI de l'Ajuntament de la Pobla de Mafumet sobre aprovació definitiva del Projecte bàsic i d'execució del tanatori municipal.

ANUNCI de l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys sobre aprovació inicial del Projecte de l'obra de connexió de la canonada d'aigua des del Papagai fins al dipòsit de la Torregassa.

EDICTE de l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera sobre aprovació inicial del projecte de rehabilitació de l'edifici municipal ubicat en el passatge Margarida, núm. 2.DOGC Núm. 6557 de 07/02/2014

EDICTE de l'Ajuntament de Paüls sobre aprovació inicial del Projecte d'obres renovació de la pavimentació i serveis a la plaça Major i carrers adjacents.

ANUNCI de l'Ajuntament de Sallent sobre aprovació definitiva del Projecte de reformes dels vestidors del tennis del terme municipal de Sallent.

ANUNCI de l'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona sobre convocatòria per a l'adjudicació d'un contracte d'obres de reurbanització del carrer del General Weyler.DOGC Núm. 6558 de 10/02/2014

ANUNCI de l'Ajuntament d'Alpens sobre aprovació definitiva d'un projecte d'obres.

ANUNCI de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès sobre aprovació definitiva d’un projecte d’obra municipal ordinària (exp. OMO-2013/09).

ANUNCI de l'Ajuntament de Gavà sobre aprovació de l’expedient, despesa i plecs, i iniciació dels tràmits d’adjudicació del contracte d’obra del Projecte d’actuacions puntuals de pavimentació 2013 (OMO 02/2013).

EDICTE de l'Ajuntament d'Igualada sobre aprovació definitiva del Projecte d'urbanització de la plaça davant de l'Escola d'enginyeria, d'Igualada.

ANUNCI de l'Ajuntament de Palafolls sobre aprovació de la modificació del Projecte bàsic i d'execució de l'obra vestidors de la pista de la Figuerassa.

ANUNCI de l'Ajuntament de Pujalt sobre aprovació inicial del Projecte de pavimentació dels carrers del nucli de Pujalt-carrer de la Bassa.

ANUNCI de l'Sant Jaume de Lierca sobre aprovació definitiva d'un projecte d'obres (ref. 2665/2013).

ANUNCI de l'Sant Jaume de LiercaAjuntament de Sant Jaume de Llierca sobre aprovació definitiva d'un projecte d'obres (ref. 2568/2012).

EDICTE de l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys sobre aprovació inicial dels plecs de clàusules del contracte d'obra local social i magatzem al nucli de Cornudella.

EDICTE de l'Ajuntament de Torelló sobre aprovació inicial del Projecte bàsic i d’execució de rehabilitació de la casa del jardí de la finca Parrella per a l'oficina del Pla de barris, fase 2 consolidació estructural.

EDICTE del Consell General d'Aran sobre l'aprovació del plec de clàusules administratives particulars d’un contracte d’obres.

EDICTE del Mataró sobre aprovació de projectes d'obres menors del Consell Comarcal del Maresme.

Licitacions d'obres 008 - DOGC Núm. 6553 de 03/02/2014

EDICTE de l'Ajuntament d'Alguaire sobre aprovació inicial del Projecte d’obra de l'establiment d’una zona lúdica esportiva.

ANUNCI de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat sobre aprovació inicial de la Memòria valorada d'adequació i millora de façanes i altres a l'edifici Can Buxeres, carretera d'Esplugues, 1 (exp. O-66/2013).

ANUNCI del Consell Comarcal d'Osona sobre aprovació definitiva d'un projecte d'obres (exp. TEC-002-14).DOGC Núm. 6554 de 04/02/2014

ANUNCI de l'Ajuntament d'Agramunt de rectificació d'errada de l'Edicte sobre contractació de l'obra de rehabilitació de l'espai públic del nucli antic publicat al DOGC núm. 6551, de 30.1.2014.

EDICTE de l'Ajuntament de Bescanó sobre proposta d’aprovació inicial del Projecte d'enderroc de l’edifici actual de l’antiga estació del carrilet Girona-Olot a Bescanó.

EDICTE de l'Ajuntament d'Esponellà sobre aprovació inicial d’un projecte d’obra.

EDICTE de l'Ajuntament d'Esponellà sobre aprovació inicial d’un projecte d’obra.

DOGC Núm. 6555 de 05/02/2014

EDICTE de l'Ajuntament de Balaguer sobre aprovació inicial de la memòria valorada de reconstrucció d'infraestructures i pavimentació del carrer Cuartel, tram plaça del carrer Cuartel-plaça Sant Salvador, de Balaguer.

EDICTE de l'Ajuntament de Calonge sobre aprovació definitiva del projecte de reforma de l'enllumenat públic de la façana marítima de Sant Antoni de Calonge (exp. 2109/2013).

ANUNCI de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès sobre aprovació de la realització de les obres de reparació de la pista poliesportiva exterior de can Xarau (exp. OMM-2013/27).

EDICTE de l'Ajuntament de Cubelles sobre exposició pública dels plecs de clàusules per a la contractació d'obres del Centre d'Informació i Assessorament per a Dones de Cubelles.

EDICTE de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat sobre aprovació inicial d'un projecte d'obres (exp. O-3/2014).

EDICTE de l'Ajuntament dels Hostalets de Pierola sobre aprovació d'un projecte d'obra ordinària.

EDICTE de l'Ajuntament de Lloret de Mar sobre aprovació inicial del projecte de renovació de paviments i infraestructures als carrers d'Agustí Cabañas, Unió i dels Perills.

ANUNCI de l'Ajuntament d'Òdena sobre informació pública d'un projecte d'obres.

ANUNCI de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat sobre aprovació definitiva del Projecte d'obra municipal ordinària de remodelació dels espais situats entre els blocs del barri de Ciutat Cooperativa (X116/U633/2013/46).

EDICTE de l'Ajuntament de Solivella sobre aprovació de la modificació del Projecte tancament i millora d'espai polivalent de dinamització del patrimoni històric i cultural de Solivella.

Licitacions d'obres 007 - DOGC Núm. 6550 de 29/01/2014

EDICTE de l'Ajuntament de Gelida sobre aprovació inicial del Projecte per a l’execució de les obres d’urbanització del sector residencial el Racó (codi 14/003).

EDICTE de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat sobre aprovació inicial del Projecte de pavimentació del carrer Castelao (exp. O-2/2014).

ANUNCI de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat sobre contractació conjunta d’obres (exp. O-6/2012).

ANUNCI de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat sobre contractació conjunta d’obres (exp. O-37/2013).DOGC Núm. 6551 de 30/01/2014

EDICTE de l'Ajuntament d'Agramunt sobre contractació de l'obra de rehabilitació de l'espai públic del nucli antic.

EDICTE de l'Ajuntament de Balaguer sobre aprovació inicial de la Memòria valorada de supressió de barreres arquitectòniques en les voreres de l'eixample de la ciutat de Balaguer.

EDICTE de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines sobre aprovació inicial del projecte bàsic i executiu per a la construcció d'una coberta per a la pista poliesportiva a l'àmbit les Escoles.

ANUNCI de l'Ajuntament de Tordera sobre informació pública del Projecte d'obra municipal ordinària d'eixamplament de ponts i millora de l'itinerari de vianants a la carretera BV-5121.

ANUNCI de l'Diputació de Barcelona sobre aprovació definitiva d'un projecte d'obres de pavimentació.DOGC Núm. 6552 de 31/01/2014

EDICTE de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès sobre aprovació definitiva del Projecte de pavimentació del camí de can Pous de Dalt.

EDICTE de l'Ajuntament de Quart sobre licitació d'una concessió demanial per a la contractació de la construcció, gestió i explotació de 3 pistes de pàdel (exp. SE-79/2012).

ANUNCI de l'Ajuntament de Vic sobre licitació de l'execució de la fase 2 del projecte reformat de les obres d'ampliació i adequació de l'antiga Casa de la Caritat, Els Trinitaris per al CEIP d'una línia (exp. 23/2013 SCCO).

ANUNCI de l'Ajuntament de Vilablareix sobre aprovació inicial del Projecte executiu de reforma parcial de l’ajuntament.

ANUNCI de l'Ajuntament de Vilablareix sobre aprovació inicial del Projecte executiu de reforma parcial de l’ajuntament.

ANUNCI del Consell Comarcal d'Osona sobre aprovació d'un projecte d'obres (TEC-001-14).


boto avantatges
boto serveis
boto llistat

Contacta amb nosaltres

Carrer Sant Pau, 6
08221 Terrassa

Tel. 937 361 102