Licitacions d'obres 09/04/2015

Ajuntament de Castelldefels

Obres d'urbanització provisional del marge dret de C-31,
entre el Carrer 3 i el Carrer 10 de Castelldefels

Data de publicació: 09/04/2015 09:55h
Termini de presentació d'ofertes: 05/05/2015 15:00h
Pressupost de licitació: 594.099,71 € sense IVA 

Obres d'urbanització provisional del marge dret de C-31,
entre el Carrer 3 i el Carrer 10 de Castelldefels

Data de publicació: 09/04/2015 10:15h
Termini de presentació d'ofertes: 05/05/2015 15:00h
Pressupost de licitació: 594.099,71 € sense IVA 

Ajuntament de Sarroca de Bellera
Millora i condicionament de la carretera de Xerallo a La
Mola d'Amunt (3ª Fase)

Data de publicació: 09/04/2015 14:00h
Termini de presentació d'ofertes: 28/04/2015 15:00h
Pressupost de licitació: 90.989,19 € sense IVA 

Ajuntament de Tordera
Contracte d'obres del projecte d'urbanització de la Plaça
de la Mullera

Data de publicació: 09/04/2015 13:16h
Termini de presentació d'ofertes: 14/04/2015 14:00h
Pressupost de licitació: 139.631,78 € sense IVA 

Consorci d'Educació de Barcelona
Obres relatives al projecte de construcció d'una
plataforma tecnològica integral per als centres educatius de titularitat
municipal gestionats pel Consorci d'Educació de Barcelona

Data de publicació: 09/04/2015 11:35h
Termini de presentació d'ofertes: 04/05/2015 14:00h
Pressupost de licitació: 1.933.669,4 € sense IVA

Obres relatives al projecte de construcció d'una
plataforma tecnològica integral per als centres educatius de titularitat
municipal gestionats pel Consorci d'Educació de Barcelona

Data de publicació: 09/04/2015 09:10h
Termini de presentació d'ofertes: 04/05/2015 14:00h
Pressupost de licitació: 1.933.669,4 € sense IVA

Licitacions d'obres 08/04/2015

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts


Contractació de les obres de la 1a fase del projecte
constructiu de millora de la seguretat viària a la carretera BV-2002 a l'entorn
del Ceip Joan Juncadella

Data de publicació: 08/04/2015 12:45h
Termini de presentació d'ofertes: 04/05/2015 23:59h
Pressupost de licitació: 171.926,58 € sense IVA 

Consorci d'Educació de Barcelona
Obres relatives al projecte executiu de reforma i millora
de les instal.lacions de la cuina de l'escola-institut Costa i Llobera

Data de publicació: 08/04/2015 09:30h
Termini de presentació d'ofertes: 04/05/2015 00:00h
Pressupost de licitació: 575.017 € sense IVA 

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Execució de les obres de millora local. Millora de les
característiques superficials del ferm i del drenatge a la carretera N-II del
PK 627+600 al 628+291 (carrer Sant Pau a Riera Canyadó). Tram: Badalona. Clau:
MB-14047

Data de publicació: 08/04/2015 14:00h
Termini de presentació d'ofertes: 06/05/2015 13:00h
Pressupost de licitació: 618.353,25 € sense IVA 

Execució de les obres de millora local. Travesseres.
Millora de ferm i construcció de vorera/carril bici a la carretera TV-3141, PK
7+150 a 7+560. Tram: Reus. Clau: MT-14036

Data de publicació: 08/04/2015 18:35h
Termini de presentació d'ofertes: 06/05/2015 13:00h
Pressupost de licitació: 493.916,85 € sense IVA

 

Licitacions d'obres 07/04/2015


Ajuntament d'Esparreguera
Obres de re-urbanització del vial de l'entrada Nord d'Esparreguera
Data de publicació: 07/04/2015 10:00h
Termini de presentació d'ofertes: 04/05/2015 14:00h
Pressupost de licitació: 523.357,36 € sense IVA
 
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Execució de les obres del projecte de perllongament de la línia d'FGC a Sabadell. Alimentació elèctrica, comunicacions i instal·lacions no ferroviàries del túnel. Tram: Plaça Major - Cotxeres. Clau: TF-02676.6.2
Data de publicació: 07/04/2015 13:30h
Termini de presentació d'ofertes: 27/05/2015 13:00h
Pressupost de licitació: 9.544.829,46 € sense IVA
 
Execució de les obres del projecte de perllongament de la línia d'FGC a Sabadell. Superestructura de via i catenària. Tram: Plaça Major-Plaça Espanya. Clau: TF-02676.3A.2
Data de publicació: 07/04/2015 14:10h
Termini de presentació d'ofertes: 27/05/2015 13:00h
Pressupost de licitació: 10.267.026,78 € sense IVA
 
Execució de les obres de millora local. Travesseres. Condicionament de les travesseres de Valls. Carreteres T-200, PK 0+000 a 1+660 i C-246, PK+92+551 a 93+125. Tram: Valls. Clau: MT-14050
Data de publicació: 07/04/2015 14:10h
Termini de presentació d'ofertes: 04/05/2015 13:00h
Pressupost de licitació: 450.327,89 € sense IVA

 

Licitacions d'obres 02/04/2015

Ajuntament d'Agramunt

REHABILITACIO DEL TRAMC ENTRAL DEL C. SANT JOAN
D'AGRAMUNT

Data de publicació: 02/04/2015 15:00h
Termini de presentació d'ofertes: 28/04/2015 14:00h
Pressupost de licitació: 100.874,36 € sense IVA
boto serveis
boto llistat

Contacta amb nosaltres

Carrer Sant Pau, 6
08221 Terrassa

Tel. 937 361 102