• 1
Licitacions d'obres 012 - DOGC Núm. 6568 de 24/02/2014

EDICTE de l'Ajuntament d'Abrera sobre aprovació inicial del Projecte ordinari d'obres d'abastament d'aigua al barri de Santa Maria de Vilalba.

ANUNCI de l'Ajuntament d'Altafulla sobre aprovació inicial del Projecte de construcció del dipòsit d'aigües pluvials.

ANUNCI de l'Ajuntament de Canovelles sobre una sol·licitud de llicència d'usos i obres provisionals.

EDICTE de l'Ajuntament de Viladecavalls sobre aprovació definitiva del Projecte d'obres municipals per a la urbanització d'un aparcament públic al carrer Orenetes.

ANUNCI de la Diputació de Tarragona sobre aixecament de la suspensió d'una licitació (exp. 800433-2013-057-4040-000465).DOGC Núm. 6569 de 25/02/2014

ANUNCI Ajuntament d'Avinyonet del Penedèssobre adjudicació definitiva de les obres d'embelliment del carrer Sant Paladi i la plaça Cuscó Berga i restauració de la font Seca i l'espai de connexió amb la plaça Era de la Roca.

EDICTE de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro sobre aprovació definitiva de la modificació del Projecte bàsic i executiu de l'ampliació de la planta baixa i de la reforma de la segona planta de l'edifici del carrer Mossèn Cinto Verdaguer, 4 (exp. 3533/2011).

EDICTE de l'Ajuntament de Llambilles sobre aprovació d'un projecte d'obres.

EDICTE de l'Ajuntament de Salou sobre aprovació definitiva de l'Estudi valorat de les obres de pavimentació del camí d'accés a la cala del Reguerot del Clavegar, al Cap Salou.

EDICTE de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès sobre aprovació inicial del Projecte d'obra ordinària i expropiació de terrenys per a la construcció d'una nova torre d'alta tensió elèctrica T-5 en substitució de l'existent al carrer Guadalajara, 46 (exp. UO73/11/01).DOGC Núm. 6570 de 26/02/2014

ANUNCI de l'Ajuntament de Forès d'informació pública del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques que han de regir la contractació de l'obra d'arranjament de vial d'accés al nucli vell de Forès, 1a fase.

EDICTE de l'Ajuntament de Gelida sobre aprovació definitiva del Projecte d'obres de reforma de la piscina municipal (codi 14/009).

EDICTE de l'Ajuntament de Sabadell sobre aprovació definitiva del Projecte executiu per a la finalització de les fases 1 i 2 de la rehabilitació de la urbanització del barri d'Espronceda a Sabadell, àmbit Aribau, Comerç, Fontanella i passeig d'Espronceda.

EDICTE de l'Ajuntament de Sabadell sobre aprovació definitiva d'un projecte executiu de rehabilitació de la urbanització del barri d'Espronceda (entre el passeig d'Espronceda i carrer Feijoo), fase 3.

EDICTE de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts sobre aprovació definitiva dels projectes d'obres bàsiques i complementàries de la urbanització de la unitat d'actuació industrial Pla Ricard.

EDICTE de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts sobre aprovació definitiva dels projectes d'obres bàsiques i complementàries de la urbanització de la unitat d'actuació industrial Pla Ricard.

Licitacions d'obres 011 - DOGC Núm. 6564 de 18/02/2014

EDICTE de l'Ajuntament de Gelida sobre aprovació inicial d’un projecte d’urbanització d’obres complementàries (14/008).

ANUNCI de l'Ajuntament de Vespella de Gaià sobre aprovació inicial del plec de clàusules administratives particulars i tècniques que han de regir l'obra construcció EDAR Masos de Vespella.DOGC Núm. 6565 de 19/02/2014

EDICTE de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà sobre suspensió temporal de la licitació d'un contracte d'obres.

EDICTE de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries sobre aprovació definitiva del Projecte bàsic d’obres de millora per a la sol·licitud d’una concessió del front marítim d’Empuriabrava (exp. núm. 8/2013 – clau 8.6).

ANUNCI de l'Ajuntament de Castellterçol sobre informació pública d'un plec de clàusules de contractació d'obres.

EDICTE de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat sobre aprovació inicial del Projecte d'urbanització de la plaça del Repartidor (O-7/2014).

EDICTE de l'Ajuntament de Móra la Nova sobre aprovació definitiva d'un projecte d'obres.

EDICTE de l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons sobre aprovació definitiva del Projecte de rehabilitació de la sala de la societat cultural Hortonenca.

ANUNCI de l'Ajuntament de Vilafant sobre aprovació inicial de la modificació de les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la rehabilitació de façanes.DOGC Núm. 6566 de 20/02/2014

EDICTE de l'Ajuntament de Font-rubí sobre aprovació inicial d'un projecte d'obres.

EDICTE de l'Ajuntament de Polinyà sobre aprovació d'un projecte d'obres.DOGC Núm. 6567 de 21/02/2014

EDICTE de l'Ajuntament de Breda sobre aprovació definitiva del Projecte d'enderroc de les edificacions existents en la zona del claustre de l’antic monestir de Sant Salvador de Breda.

EDICTE de l'Ajuntament del Perelló sobre aprovació inicial d'un projecte.

ANUNCI de l'Ajuntament de la Pobla de Mafumet sobre aprovació definitiva del Projecte de renovació de la pavimentació i serveis urbanístics del nucli antic.

EDICTE del Ajuntament de Porqueres sobre aprovació definitiva d'un projecte d'obra ordinària (exp. 2013.10/B176).

ANUNCI Consell Comarcal de la Conca de Barberà d'informació pública del plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del Pla comarcal d'inversions en millora de camins, 2013 (fase II).

ANUNCI del Consell Comarcal de la Conca de Barberà d'informació pública del plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del Pla comarcal d'inversions en millora de camins, 2013 (fase III).

ANUNCI del Consell Comarcal de la Conca de Barberà d'informació pública del plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del Pla comarcal d'inversions en millora de camins, 2013 (fase I).

EDICTE de la Mancomunitat de Municipis de Palamós, Calonge i Vall-llobrega sobre informació pública de l'aprovació definitiva de la modificació del Projecte tècnic de construcció i explotació, en règim de concessió d'obra pública, d'un complex esportiu mancomunat, integrat per piscina coberta i altres instal·lacions, i del pla de gestió de l'equipament.

Licitacions d'obres 010 - DOGC Núm. 6559 d'11/02/2014

ANUNCI de l'Ajuntament de Salou sobre aprovació definitiva del Projecte d'obres ordinàries per a l'execució dels canals d'aigües pluvials a la platja de Ponent.

ANUNCI de l'Ajuntament de Salou sobre aprovació definitiva del Projecte d'obres ordinàries per a l'execució dels canals d'aigües pluvials a la platja de Ponent.DOGC Núm. 6560 de 12/02/2014

Avui no hi ha cap licitació d'obra.

DOGC Núm. 6561 de 13/02/2014

EDICTE de l'Ajuntament de Cabra del Camp sobre aprovació definitiva del projecte d'urbanització de la plaça Nova.

ANUNCI de l'Ajuntament de Castellví de Rosanes sobre aprovació definitiva d’un projecte d'obres.

EDICTE de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat sobre aprovació d'un projecte d'obres (exp. O-4/2014).

ANUNCI de l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita sobre formalització de diversos contractes d'obres i subministrament.

EDICTE de l'Ajuntament de Viladrau sobre aprovació de l'expedient de contractació i plecs de clàusules administratives de l'obra remodelació de la plaça Major.DOGC Núm. 6562 de 14/02/2014

ANUNCI de l'Ajuntament de Figueres sobre aprovació definitiva del projecte d’obra municipal ordinària annex al Projecte de recuperació de l’antic escorxador de Figueres com a equipament destinat a la promoció i comercialització dels productes alimentaris tradicionals de l’Empordà, fase 1B1 i fase 1B2

ANUNCI de l'Ajuntament d'Oliana sobre aprovació definitiva d'una memòria valorada.

ANUNCI de l'Ajuntament de Sant Celoni sobre aprovació definitiva de projectes d'obres ordinàries.DOGC Núm. 6563 de 17/02/2012

ANUNCI de l'Ajuntament d'Aguilar de Segarra sobre adjudicació definitiva d'un contracte d'obres.

EDICTE de l'Ajuntament d'Alòs de Balaguer sobre sol·licitud d'una llicència municipal d'obres per a explotació cabruna ecològica.

ANUNCI de l'Ajuntament de Cabrils sobre aprovació inicial del plec de clàusules administratives general

EDICTE de l'Ajuntament de Darnius sobre licitació d'un contracte d'obres.

EDICTE de l'Ajuntament de Font-rubí sobre aprovació inicial del Projecte de reforma i condicionament de la zona esportiva de Guardiola de Font-rubí.

ANUNCI de l'Ajuntament de la Llacuna sobre aprovació del plec de clàusules que ha de regir la contractació de les obres de la casa del carrer Major i obertura del procediment d’adjudicació de l’esmentat contracte.

ANUNCI de l'Ajuntament de Malgrat de Mar sobre licitació de les obres incloses al Projecte canvi de coberta i reforç estructural del pavelló d’esports situat a l’avinguda de Tarragona a Malgrat de Mar (codi 09/2014).

ANUNCI de l'Ajuntament de Sallent sobre aprovació definitiva del Projecte d'enderroc de l'edifici Fàbrica Vella.

EDICTE de l'Ajuntament de Sarral sobre informació pública de l'expedient d'autorització d'usos provisionals del sòl i d'obres de caràcter provisional.

EDICTE de l'Ajuntament de Viladecavalls sobre aprovació definitiva de diversos projectes d'obres.


Licitacions d'obres 009 - DOGC Núm. 6556 de 06/02/2014

EDICTE de l'Ajuntament de Gósol sobre aprovació inicial d'un projecte d'execució de les obres de millora de la xarxa d'aigua potable zona del Pedrell de Gósol.

ANUNCI de l'Ajuntament de Montornès del Vallès sobre aprovació inicial del Projecte bàsic i executiu de la remodelació de l'edifici de Pintor Mir.

ANUNCI de l'Ajuntament de la Pobla de Mafumet sobre aprovació inicial del plec de clàusules de la licitació del contracte d'obres del Projecte bàsic i d'execució del tanatori municipal, fase I.

ANUNCI de l'Ajuntament de la Pobla de Mafumet sobre aprovació definitiva del Projecte bàsic i d'execució del tanatori municipal.

ANUNCI de l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys sobre aprovació inicial del Projecte de l'obra de connexió de la canonada d'aigua des del Papagai fins al dipòsit de la Torregassa.

EDICTE de l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera sobre aprovació inicial del projecte de rehabilitació de l'edifici municipal ubicat en el passatge Margarida, núm. 2.DOGC Núm. 6557 de 07/02/2014

EDICTE de l'Ajuntament de Paüls sobre aprovació inicial del Projecte d'obres renovació de la pavimentació i serveis a la plaça Major i carrers adjacents.

ANUNCI de l'Ajuntament de Sallent sobre aprovació definitiva del Projecte de reformes dels vestidors del tennis del terme municipal de Sallent.

ANUNCI de l'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona sobre convocatòria per a l'adjudicació d'un contracte d'obres de reurbanització del carrer del General Weyler.DOGC Núm. 6558 de 10/02/2014

ANUNCI de l'Ajuntament d'Alpens sobre aprovació definitiva d'un projecte d'obres.

ANUNCI de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès sobre aprovació definitiva d’un projecte d’obra municipal ordinària (exp. OMO-2013/09).

ANUNCI de l'Ajuntament de Gavà sobre aprovació de l’expedient, despesa i plecs, i iniciació dels tràmits d’adjudicació del contracte d’obra del Projecte d’actuacions puntuals de pavimentació 2013 (OMO 02/2013).

EDICTE de l'Ajuntament d'Igualada sobre aprovació definitiva del Projecte d'urbanització de la plaça davant de l'Escola d'enginyeria, d'Igualada.

ANUNCI de l'Ajuntament de Palafolls sobre aprovació de la modificació del Projecte bàsic i d'execució de l'obra vestidors de la pista de la Figuerassa.

ANUNCI de l'Ajuntament de Pujalt sobre aprovació inicial del Projecte de pavimentació dels carrers del nucli de Pujalt-carrer de la Bassa.

ANUNCI de l'Sant Jaume de Lierca sobre aprovació definitiva d'un projecte d'obres (ref. 2665/2013).

ANUNCI de l'Sant Jaume de LiercaAjuntament de Sant Jaume de Llierca sobre aprovació definitiva d'un projecte d'obres (ref. 2568/2012).

EDICTE de l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys sobre aprovació inicial dels plecs de clàusules del contracte d'obra local social i magatzem al nucli de Cornudella.

EDICTE de l'Ajuntament de Torelló sobre aprovació inicial del Projecte bàsic i d’execució de rehabilitació de la casa del jardí de la finca Parrella per a l'oficina del Pla de barris, fase 2 consolidació estructural.

EDICTE del Consell General d'Aran sobre l'aprovació del plec de clàusules administratives particulars d’un contracte d’obres.

EDICTE del Mataró sobre aprovació de projectes d'obres menors del Consell Comarcal del Maresme.

boto avantatges
boto serveis
boto llistat

Contacta amb nosaltres

Carrer Sant Pau, 6
08221 Terrassa

Tel. 937 361 102