• 1
Licitacions d'obres 042 - DOGC núm. 6418 de 16/07/2013

EDICTE Ajuntament de Rubísobre aprovació inicial del projecte executiu d'adequació de voreres de polígons industrials 2013, Avinguda Can Roses...


DOGC Núm. 6419 de 17/07/2013

EDICTE Ajuntament de Deltebresobre aprovació inicial de la memòria tècnica d'obres auxiliars per a la finalització de la urbanització de la Zona V de Riumar, 1a fase....

EDICTE Ajuntament de Puigverd d'Agramuntsobre aprovació definitiva del projecte d'obres d'adequació d'un passeig per a vianants a la vora de la L-303.....

ANUNCI Ajuntament de la Seu d'Urgellsobre publicació d'un projecte per a l'ampliació de l'alberg La Valira a la Seu d'Urgell (OT-OMU-2013/013).


DOGC Núm. 6420 de 18/07/2013

EDICTE Ajuntament de les Franqueses del Vallèssobre aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de la concessió d'ajuts per a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis inclosos dins de l'àmbit delimitat pel Pla de Barris de Bellavista de les Franqueses del Vallès.
DOGC 

Núm. 6421 de 19/07/2013

ANUNCI Ajuntament de Figueressobre informació pública d'un plec de clàusules administratives particulars d'un contracte d'obres.

ANUNCI Ajuntament de Sorasobre aprovació inicial del projecte d'ampliació i millora d'accessos al conjunt monumental església Sant Pere - nou Ajuntament.

EDICTE Ajuntament de Vicd'informació pública del plec de clàusules administratives particulars de la contractació de la fase 2 del projecte reformat de les obres d'ampliació i adequació de l'antiga casa de la caritat Els Trinitaris per al CEIP d'una línia.


DOGC Núm. 6422 de 22/07/2013

EDICTE Ajuntament de Balaguersobre aprovació inicial del desglossat del projecte constructiu d'urbanització del PMU-3, sector PRB i l'annex de Balaguer.

EDICTE Ajuntament d'Esponellàsobre aprovació inicial d’un projecte d’obra.
Licitacions d'obres 041 - DOGC Núm. 6416 de 12/07/2013

ANUNCI de l'Ajuntament de Fornells de la Selva sobre aprovació del plec de clàusules juridicoadministratives i econòmiques particulars que han de regir la licitació per a la contractació de l’obra d'urbanització del carrer Avellaners 1a fase....

EDICTE de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat sobre aprovació inicial del projecte de deconstrucció de les finques afectades per la modificació puntual PGM sector Porta Nord.....

EDICTE de l'Ajuntament de Monistrol de Montserrat sobre aprovació definitiva del projecte d’obra municipal ordinària de millora de l’enllumenat públic.....

ANUNCI de l'Ajuntament de Riner sobre aprovació d'un plec de clàusules.....

ANUNCI de l'Ajuntament de Talamanca sobre aprovació definitiva d'un projecte d'obra ordinària...

ANUNCI de l'Ajuntament de Tordera sobre informació pública del Projecte d'obra municipal ordinària del creuament del riu Tordera i la connexió d'aigua potable de l'ETAP de Tordera amb Sant Pere i amb les urbanitzacions de Tordera Parc i Terra Brava.....


DOGC Núm. 6417 de 15/07/2013

EDICTE de l'Ajuntament de l'Arboç sobre aprovació definitiva del projecte d’urbanització de la rambla del Ball de Bastons....

EDICTE de l'Ajuntament d'Artés sobre aprovació definitiva de l'Estudi bàsic de seguretat i salut del projecte d’obra ordinària de consolidació de la base del col·lector del torrent.....

ANUNCI de l'Ajuntament de Bigues i Riellssobre aprovació definitiva del projecte executiu d’obres locals ordinàries de reconstrucció del mur d’escullera adossat al marge esquerre de l’Avinguda Prat de la Riba.

EDICTE de l'Ajuntament de Cubelles sobre aprovació del plec de clàusules i obertura de la licitació per a l’alienació, mitjançant procediment obert, d'un immoble propietat de l'Ajuntament de Cubelles....

EDICTE de l'Ajuntament de Gelida sobre aprovació definitiva del projecte d'obres de rehabilitació de l'edifici de Can Valls per ubicar-hi l'escola municipal de música.....

EDICTE de l'Ajuntament de la Pobla de Claramunt sobre aprovació inicial d'un projecte d’obra municipal ordinària de construcció d'una rotonda al carrer Lleida.....

CORRECCIÓ D’ERRADA a l’Anunci Diputació de Barcelona sobre aprovació d’un projecte relatiu als treballs de construcció d’un nou arxiu per a documentació a la planta -2 de l’edifici del carrer Minerva, núm. 4, de la Diputació de Barcelona (T13VR1264) (DOGC núm. 6412, de 8.7.2013).
Licitacions d'obres 040 - DOGC Núm. 6413 de 09/07/2013

ANUNCI de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta sobre aprovació inicial del projecte d'obra ordinària de l'arranjament de la plaça Montseny i altres vials.....


DOGC Núm. 6414 de 10/07/2013

ANUNCI de l'Ajuntament de Figueres sobre aprovació definitiva de l'ampliació de la vorera de la plaça del Gra núm. 17.....

ANUNCI de l'Ajuntament de Figueres sobre aprovació definitiva de l'ampliació de la vorera del carrer Nou núm. 180.....

EDICTE de l'Ajuntament de Matadepera sobre aprovació definitiva del projecte executiu de l'obra municipal Modificació del projecte d'adequació del despatx d'atenció personalitzada de l'OAC de l'Ajuntament de Matadepera.....

ANUNCI de l'Ajuntament de Montcada i Reixac sobre informació pública del projecte d'obres d'urbanització del carrer Diagonal (fase 1) tram comprès entre els carrers Bosc i Bateria.....

ANUNCI de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell sobre contractació de les obres per a l'ampliació de l'alberg de joventut......

EDICTE de l'Ajuntament de Vilassar de Mar sobre aprovació definitiva del projecte d'urbanització per adequar com a vial urbà el tram de l'actual carretera de Cabrils BV-5022, entre la carretera N-II fins a l'altura del carrer de Santa Maria, i d'altres vials del seu entorn....

EDICTE de l'Ajuntament de Vilassar de Mar sobre aprovació definitiva del projecte de construcció d’una rotonda a la intersecció de l’avinguda del Progrés amb la carretera BV-5022 de Vilassar de Mar a Cabrils.....

DOGC Núm. 6415 de 11/07/2013

ANUNCI de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat sobre licitació per a l'execució de les obres de rehabilitació del paviment de la calçada de diferents carrers del municipi d'Esplugues de Llobregat....

EDICTE de l'Ajuntament de Maià de Montcal sobre aprovació definitiva d'un projecte d'obres.....

ANUNCI de l'Ajuntament de Monistrol de Calders sobre aprovació definitiva del projecte de les obres pendents d'un pont sobre el torrent de l'Om a Monistrol de Calders....

ANUNCI de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat sobre aprovació definitiva dels projectes d'obra municipal ordinària de reparacions estructurals a l'estadi municipal de beisbol, fase 1-B (X116/U633/2011/52) i de reparacions estructurals a l'estadi municipal de beisbol, fase 2 (X116/U633/2013/33)....

ANUNCI de la Diputació de Tarragona sobre licitació d'un contracte d’obres (exp. 800433-2013-052-4040-000163).....

ANUNCI de l'Entitat Municipal Descentralitzada Els Muntells sobre aprovació d'un plec de condicions i prescripcions tècniques per a la realització de les obres d’urbanització del carrer Josep Porres Grau (exp. 5/045/08).....

ANUNCI de l'Entitat Municipal Descentralitzada Els Muntells sobre aprovació d'un plec de condicions i prescripcions tècniques per a la realització de les obres d’urbanització del carrer Pius XII (exp. 5/046/08).....
Licitacions d'obres 038 - DOGC Núm. 6408 de 2/07/2013

ANUNCI Ajuntament d'Alcoversobre aprovació del plec de clàusules administratives i la licitació de la contractació d'obres del projecte d'urbanització dels carrers Estela, Major, Bretxa, Forn Xic, Sant Jaume, Sant Ramon, Bisbe Barberà, Maria Domènech, Santa Marina i travessies, Sant Llorenç, plaça Vella i passatges de Sant Llorenç i de la Muralla.

EDICTE Ajuntament de Corçàsobre sol·licitud de llicència d'obres en sòl no urbanitzable.

ANUNCI Ajuntament de Deltebresobre convocatòria de licitació pública per a l’adjudicació d’un contracte mixt de redacció del projecte i execució de l’obra d’urbanització de la Zona V de Riumar, 2a fase.

EDICTE Ajuntament d'Olotsobre aprovació definitiva del projecte de pavimentació dels camins veïnals de Batet, desglossat fase 1 (UPOM2013000011).

EDICTE Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleusobre aprovació del plec de clàusules administratives particulars per a l'adjudicació del contracte d'un projecte d'obres complementàries a l'entorn de l'aparcament de Coll de Castellar.

EDICTE Ajuntament de Sant Vicenç dels Hortssobre aprovació definitiva del projecte de millora al pati de la policia local a Can Sala, per a la construcció de cobert i tanques perimetrals.

EDICTE Ajuntament de Sant Vicenç dels Hortssobre aprovació definitiva del projecte d'urbanització del carrer Claverol i la carretera de Torrelles de l'àmbit del PERI de Can Coll.

ANUNCI Ajuntament de la Seu d'Urgellsobre licitació d'un contracte d'obres d'ampliació de l'alberg la Valira, de la Seu d'Urgell (SE-OMU-2013/006).

ANUNCI Ajuntament de Vilamacolumsobre aprovació inicial d'un conveni urbanístic i un projecte d'autorització provisional d'obres.


DOGC Núm. 6409 de 03/07/2013

ANUNCI Ajuntament de Canyellessobre aprovació inicial del Projecte tècnic d’obra municipal 1a fase zona esportiva – gimnàs escolar municipal.

ANUNCI Ajuntament de Figueressobre aprovació definitiva d'un projecte d’obra municipal ordinària de conservació i manteniment a la via pública, paviments asfàltics 2013.

ANUNCI Ajuntament de Lliçà d'Amuntsobre convocatòria de la licitació de les obres del projecte de rotonda a la cruïlla dels accessos de Ca l'Esteper i Ca l'Artigues de Lliçà d'Amunt.

ANUNCI Consell Comarcal d'Osonasobre aprovació d'un projecte d'obres (TEC-002-13).


DOGC Núm. 6410 de 04/07/2013

ANUNCI Ajuntament de Collbatósobre adjudicació de la licitació de l’execució de la fase II i III del projecte d'adequació del casal com a biblioteca.

CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Edicte Ajuntament de Perafitasobre licitació del contracte d’obres Actuacions a la travessera de la carretera BP-4653, al terme municipal de Perafita, publicat al DOGC núm. 6405, de 27.6.2013. 

ANUNCI Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoiasobre informació pública de l'aprovació inicial del projecte d'obres locals ordinàries per a la campanya de reasfaltats 2013 al nucli urbà de Sant Sadurní d'Anoia.

ANUNCI Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoiasobre informació pública de l'aprovació inicial del projecte d'obres locals ordinàries per a la urbanització del vial nord al nucli d'Espiells.
boto avantatges
boto serveis
boto llistat

Contacta amb nosaltres

Carrer Sant Pau, 6
08221 Terrassa

Tel. 937 361 102