• 1
Cada cop és més freqüent que trobem empreses que han estat contractades pels seus propis clients a Espanya o directament per clients estrangers, per realitzar determinades obres o serveis fora del territori espanyol.

Arribat aquest cas l'empresa haurà de tenir en compte  les gestions, formalitats i/o documentació  que cal preparar per tal que la  seva actuació  a l’ exterior sigui conforme tant amb la normativa espanyola com amb la normativa local del país de destí.

Depenent del país de destí i del tipus d activitat a dur a terme caldrà tenir en compte els següents aspectes:


- Fiscalitat, referida a la pròpia  empresa, als treballadors desplaçats i/o règim d’Iva aplicable als serveis prestats a l’exterior.

- Aspectes referits a  immigració, per determinar si s’exigeixen permisos de treball per al personal desplaçat,  per països o personal no comunitari.

- Aspectes laborals, de Seguretat Social i cobertura sanitària. Depenent dels països por haver obligació de comunicar el desplaçament a l’ autoritat laboral, i caldrà també comprovar l'existència de convenis que permetin treballar sota la cobertura de la seguretat social espanyola, sobretot en països no comunitaris.

- Aspectes duaners, si s'ha d’ enviar material o s'ha de portar maquinària.

- Altres obligacions en funció del tipus de treballs a realitzar i en funció del país de destí  poden existir obligacions específiques de registre, acreditació  o homologació de l’ empresa, especialment en sectors com la construcció o en  d’ altres que requereixen acreditar unes determinades capacitacions i coneixement de l’ activitat.  

 

Si heu de treballar a l’exterior o enviar personal per prestar un servei o  executar una obra, i voleu assessorament de quins són els tràmits i aspectes concrets que haureu de tenir en compte per complir amb la normativa aplicable al cas, podeu posar-vos en contacte amb l'Asun Cirera l'assessora en comerç exterior de la Cecot.
Properament i amb motiu de les vacances d’estiu, moltes empreses aturaran temporalment les seves activitats laborals. És per això que des de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra volem aprofitar per fer un petit recordatori d’algunes mesures bàsiques de seguretat, amb l’objectiu de prevenir possibles fets delictius relacionats amb l’àmbit empresarial.

Accediu a la informació

Recordeu que per a qualsevol incidència que pugui esdevenir, disposeu del telèfon d’emergències 112.


Per a més informació sobre prevenció i consells de seguretat podeu consultar la webwww.gencat.cat/mossos
Aquest any 2013 BBVA convoca el 17è Premi a la Creació de Valor Social, prenent el relleu de Caixa Terrassa, que va iniciar el Premi i que posteriorment va continuar Unnim.

Per a la convocatòria 2013, el Premi BBVA a la Creació de Valor Social “YO SOY EMPLEO” vol destacar aquelles empreses que més han contribuït a la CREACIÓ DE LLOCS DE TREBALL en l’últim any.

Aquest Premi està en consonància amb el Programa “YO SOY EMPLEO” que BBVA ha posat en marxa a inicis de 2013 per contribuir a dinamitzar l’economia col·laborant en la generació de llocs de treball i el creixement econòmic del país.

Concretament, “YO SOY EMPLEO”  posa a disposició de les empreses i autònoms que s’uneixin a aquesta iniciativa 3 mòduls de caràcter independent:

a) “Suport directe a la Contractació”. – Mòdul dissenyat per donar suport econòmic a les empreses i autònoms que realitzin les 10.000 primeres contractacions d’aturats a Espanya a través de “YO SOY EMPLEO”  amb dos nivells d’ajuts: de 3.000 euros les primeres 2.000 persones desocupades contractades de forma indefinida i 1.500 euros per cada persona desocupada contractada en altres modalitats, amb contractes mínims d’un any.
b) “Formació per al creixement”. – Mòdul que oferirà de la mà de quatre escoles de negoci de reconegut prestigi a Espanya: ESADE Business School, IE Business School, Deusto Business School Universitat de Deusto i l’Institut Internacional Sant Telmo, 2.000 places de cursos de formació gratuïta encaminada a proporcionar el suport necessari per ajudar les empreses i autònoms a generar ocupació.
c) “Suport a la Selecció”. – Mòdul que amb l’ajuda d’Infoempleo, permetrà posar en contacte a empreses i autònoms amb capacitat de generar ocupació amb candidats demandants d’ocupació, possibilitant, addicionalment, l’accés a un servei de consultoria de selecció.

Bases de la convocatòria

El Premi BBVA a la Creació de Valor Social “YO SOY EMPLEO” es convoca d’acord amb les següents bases:

1. Podran optar totes les empreses ubicades a Catalunya.
2. Hi haurà 3 categories:

•Autònoms i petites empreses amb menys de 50 empleats
•Empreses mitjanes fins a 250 empleats
•Empreses amb més de 250 empleats.

3. El reconeixement consistirà en un diploma identificatiu. Els guardonats podran fer ús de la distinció obtinguda en qualsevol de les formes que considerin oportunes. Perquè ho facin, se’ls proporcionarà un distintiu que els identificarà com guardonats amb el Premi BBVA a la Creació de Valor Social “YO SOY EMPLEO”.
4. El període de valoració de l’increment de llocs de treball serà el comprès entre el 30 de juny de 2012 i el 30 de juny de 2013.
5. Per determinar els premiats el jurat tindrà en compte els següents criteris:

•Nombre de nous empleats
•% d’indefinits
•Treballadors amb discapacitat
•Pressupost formació

6. Queden excloses les empreses que tinguin una sanció derivada de l’incompliment de les lleis i regulacions.
7. El termini de presentació de candidatures finalitza el 20 de setembre de 2013.
8. La candidatura es pot presentar a partir del 16 de juliol omplint:
El full de candidatura (Català)

El full de candidatura (Castellà)

Juntament amb el formulari, es pot adjuntar informació explicativa de les actuacions realitzades que es consideri oportunes i que es pot lliurar a qualsevol oficina de BBVA de Catalunya en un sobre dirigit a:

BBVA (Departament d’Acció Social BBVA Catalunya)
Plaça de Catalunya, 5 planta 3
08002 Barcelona

Més informació al telèfon: 93 739 77 50 (de 8 a 15 hores)

9. BBVA es compromet a observar els drets i obligacions pel que fa al tractament de dades de caràcter personal, en compliment del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, així com la normativa que la desenvolupa.
10. El jurat serà el mateix que atorga els premis de la patronal Cecot en la Nit de l’Empresari.
11. El veredicte del jurat es farà públic el dimecres 8 d’octubre.
12. El lliurament del Premi BBVA a la Creació de Valor Social “YO SOY EMPLEO” tindrà lloc en el transcurs de la Nit de l’Empresari, organitzada per la patronal CECOT, que se celebrarà a finals d’octubre de 2013 a la ciutat de Terrassa.
13. El jurat queda facultat per resoldre qualsevol aspecte no previst en les bases. El fet de participar en el concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases.

Obre el full de candidatura (Català)
Obre el full de candidatura (Castellà)
El passat dia 29 de Juny va sortir publicat al BOE el Reial Decret Llei 8/2013del dia anterior, que regula les mesures urgents per lluitar contra la morositat de les Administracions Públiques i l’ajut a les Entitats Locals amb problemes financers.

Abreviatures:
CCAA     = Comunitats Autònomes.
EELL      = Entitats Locals.
MINHAP = Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.


Es crea amb aquesta disposició el mecanisme de financiació adequat per les entitats públiques anteriors i el procés de pagament als proveïdors, sempre i quan es tracti de deutes vençudes, líquides i exigibles anteriors al 31 de Maig de 2013 i  que alhora estiguin legalment contabilitzades per els organismes públics i derivin de les següents relacions jurídiques:
 

Contractes d’obra i de prestació de serveis a les CCAA i EELL, contractes previstos a la llei 31/2007 sobre contractació de serveis d’aigua, energia, transport i  serveis postals, arrendaments d’immobles,subvencions bonificant el pagament de serveis públics, concerts en matèria sanitària, educativa i de serveis socials, convenis de col·laboració, concessions administratives, indemnitzacions per expropiació, transferències a les CCAA i EELL i a Associacions o Fundacions sense ànim de lucre, per el pagament del que se'ls hi degui.

La norma conté tota una sèrie d’obligacions per les CCAA i EELL sobre tramitació d’informació, contabilització i manteniment d’una sèrie de normes de reducció de dèficit que crec que no es necessari detallar amb aquest escrit, donada la finalitat de a qui va adreçat.
 

Nogensmenys l’anterior, si que es MOLT IMPORTANT que els que tingueu deutes pendents de cobrament de les Comunitats Autònomes  dels Ajuntaments, preneu nota dels següents terminis, per si heu d’actuar.

1) Fins el 19 de Juliol les CCAA i les EELL remetran al MINHAP una relació de les obligacions pendents de pagament.
2) Fins el 24 de Juliol el MINHAP s’ho revisarà i ho comprovarà.
3) Del 25 de juliol fins el 6 de Setembre el proveïdors als que se'ls hi degui diners hauran de comprovar que consten en aquesta relació, si l’import per el que consten es correcte i comunicar si accepten el pagament del deute per aquest mecanisme.
4) Durant el mateix període, es a dir fins  al 6 de Setembre,  els proveïdors que no constin en la relació hauran de demanar a la CCA o a l’ EELL que els hi emeti un certificat de deute individual ( aquesta sol·licitud te els efectes d’acceptar el pagament del deute mitjançant aquest mecanisme).
5) Els interventors de les CCAA i EELL tindran deu dies hàbils per contestar aquestes sol·licituds ( agost es considerarà inhàbil, es a dir no compta dins els 10 díes). Les no contestades en el període anterior es consideraran excloses. Es a dir, el silenci es negatiu.
6) Fins el 20 de Setembre els interventors de les CAA i EELL comunicaran al MINHAP les factures acceptades. S’arbitrarà un mecanisme per que els proveïdors puguin consultar aquestes relacions.


En funció doncs de l’anterior, si teniu deutes pendents estigueu molt atents als terminis dels punts 3,4 i 5 anteriors.

Si teniu qualsevol dubte truqueu o consulteu el següent enllac del Ministerio de Hacienda i Administraciones Públicas (MINHAP)

Si voleu fer cap consulta o aclariment, podeu adreçar-vos al nostre assessor Mercantil i Immobiliari de la Cecot, David Rua.
boto avantatges
boto serveis
boto llistat

Contacta amb nosaltres

Carrer Sant Pau, 6
08221 Terrassa

Tel. 937 361 102