• 1
 • 2

El Parlament aprova la Llei d’Horaris Comercials per blindar el model català de comerç

Us informem que el ple del Parlament ha aprovat la Llei d’horaris comercials i altres activitats de promoció amb l’objectiu de preservar el model comercial de Catalunya.

- D’acord amb les recomanacions del Consell de Garanties Estatutàries, el nou marc legal amplia l’obertura comercial en diumenge i festiu en dos dies més, que s’afegeixen als vuit dies fixats per la Generalitat en el calendari anual d’obertura autoritzada per a tot Catalunya.

- Del total de festius autoritzats, els ajuntaments podran escollir fins a quatre dies festius d’obertura comercial en els seus municipis: dos de substitució i dos d’addicionals.

- La Llei també regula també determinades activitats de promoció com la venda en rebaixes, així com la venda d’excedents de producció de temporada o outlets, tant en establiments dedicats exclusivament a aquest activitat, com en espais diferenciats dins dels comerços, sempre que no superin el 20% de la superfície total.


La nova norma incorpora les recomanacions del Consell de Garanties Estatutàries i estableix dos dies festius més d’obertura autoritzada, a determinar per cada ajuntament, que s’afegeixen als vuit festius d’obertura autoritzada per a tot Catalunya que estableix la Generalitat.

Cal destacar:

Calendari comercial

El calendari que fixa anualment la Generalitat estableix els vuit diumenges i festius d’obertura comercial autoritzada per a tot Catalunya. Aquest calendari ja està fixat per als anys 2014 i 2015 i és el següent: any 2014 (5 i 12 de gener; 6 de juliol; 12 d’octubre; 1 de novembre; 6, 8 i 21 de desembre) i any 2015 (4 i 5 de gener; 5 de juliol; 12 d’octubre; 1 de novembre; 6, 8 i 20 de desembre).

Els ajuntaments poden substituir fins a dues d’aquestes vuit dates del calendari anual.

A més, a partir d’ara, i seguint les recomanacions del Consell de Garanties Estatutàries, la nova Llei d’Horaris afegeix dos dies més al calendari comercial, que els ajuntaments fixaran en funció del màxim aprofitament comercial i d’acord amb els comerciants del seu municipi.

D’altra banda, la nova Llei estableix que els establiments comercials puguin obrir fins a un màxim de dotze hores diàries els dies feiners i també els dies festius d’obertura autoritzada, i escollir lliurement l’horari de la seva activitat. No obstant això, els comerços no podran romandre oberts entre les 22h i les 7h i, els dies 24 i 31 de desembre, els establiments hauran d’avançar l’horari de tancament a les 20h. Igualment, els establiments hauran tancar les dates següents: 1 i 6 de gener; Diumenge i Dilluns de Pasqua; 1 de maig; 11 de setembre i 25 i 26 de desembre. També hauran de romandre tancats els dia 23 de juny, quan s’escaigui en diumenge.

Exclusions de l’horari general

La Llei preveu diversos supòsits d’exclusió de l’horari general, com l’exclusió dels establiments de venda personalitzada o autoservei que siguin petites i mitjanes empreses i que no pertanyin a grups o cadenes de distribució, sempre i quan no superin els 150m2 i tinguin una oferta orientada als productes d’alimentació.
També queden exclosos de l’horari general els establiments que no pertanyin a grups ni cadenes ni operin sota el mateix comercial, situats en municipis de menys de 5.000 habitants, sempre i quan la superfície de venda sigui inferior als 150 m2.

La llei també regula els requisits que han de complir els municipis per a ser considerats com a turístics a efectes a efectes de la seva exclusió de l’horari comercial general. En la seva sol·licitud al Departament de la Generalitat competent en matèria de Comerç l’ajuntament corresponent haurà d’especificar si l’exclusió es demana per a la totalitat del municipi o nomes per a determinada zona o zones, el període de l’any per al qual se sol·licita la declaració i si se sol·licita per a tot el dia o per a una determinada franja horària.

Regulació d’activitats de promoció

Una altra de les novetats de la Llei és la regulació de la venda d’excedents de producció de temporada o outlets, tant en establiments dedicats exclusivament a aquest activitat, com en espais diferenciats dins dels comerços. En aquest sentit, la Llei possibilita que tots els establiments comercials puguin tenir un espai dedicat a outlet sempre que no superi el 20% de la superfície de venda i es trobin degudament senyalitzat.
Pel que fa a la venda en rebaixes, es podrà dur a terme a criteri del comerciant i en el termini que consideri, dins dels períodes estacionals següents: període estacional d’hivern (del 7 de gener al 6 de març, ambdós inclosos) i període estacional d’estiu (de l’1 de juliol al 31 d’agost).


Calendari d'obertura de comerços en diumenges i dies festius per als anys 2014 i 2015

Us recordem que els vuit dies festius en que els establiments comercials de Catalunya poden romandre oberts al públic per als anys 2014 i 2015 d’acord amb el que estableix el Decret llei 4/2012, de 30 d’octubre, de mesures en matèria d’horaris comercials i determinades activitats de promoció, són els següents:

Per a l’any 2014:
5 i 12 de gener,
6 de juliol,
12 d’octubre,
1 de novembre,
6, 8 i 21 de desembre

Per a l’any 2015:
4 i 11 de gener,
5 de juliol,
12 d’octubre,
1 de novembre,
6, 8 i 20 de desembre.

Quota de la Fundació Laboral de la Construcció per a l'any 2014

El V Conveni General del sector de la Construcció, estableix la quota a pagar a la Fundació Laboral de la Construcció com un percentatge sobre la base de cotització a la Seguretat Social. L'any 2014, la quota es fixa en el 0.3% (BOE 30.05.2013).

Forma de realitzar el pagament de la quota

El pagament de la quota és obligatori i es pot fer:


 1. Sol·licitant l'imprès, de forma gratuïta, en qualsevol administració de la Seguretat Social o en qualsevol centre de la Fundació Laboral de la Construcció
 2. Omplint l'imprès que figura en la pàgina web de la Fundació, triant l'opció 'Omplir Butlletí línia

  Si es tria qualsevol de les opcions anteriors, un cop emplenat, s'ha de presentar en qualsevol entitat bancària.

 3. Per Internet, triant l'opció "Pagament per Internet" que figura en la pàgina web (amb càrrec en compte bancari).

Empreses de 10 o més treballadors

Les empreses que tinguin 10 o més treballadors hauran de realitzar el pagament de la quota a mes vençut.

Empreses de menys de 10 treballadors

Les empreses (entenent per empresa cada codi de compte de cotització) que al gener de 2012 tinguin menys de 10 treballadors, podran optar entre:

- Presentació mensual de l'imprès a l'oficina recaptadora i, consegüentment el pagament mensual de la quota a mes vençut.

- Presentació Semestral, al juliol (suma de la totalitat de les bases de gener a juny) i al gener de l'exercici següent (suma de les bases de juliol a desembre). (Nova possibilitat d'PAGAMENT SEMESTRAL BOE 16.03.2012).

Si la seva empresa tria la modalitat de pagament SEMESTRAL, ha de comunicar-ho a la Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. , perquè no se'ls reclamin quotes.

Si necessiteu fer qualsevol consulta o aclariment, podeu posar-vos en contacte amb en Josep Maria Bosch o Miquel Campmany, assessors laborals de la Cecot
Us informem que s'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 30 d'agost, l'Ordre EMO/202/2013, de 22 d'agost, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2014.

Seran festes laborals a Catalunya durant l'any 2014 les següents:

 
 • 1 de gener (Cap d'Any)
 • 6 de gener (Reis)
 • 18 d'abril (Divendres Sant)
 • 21 d'abril (dilluns de Pasqua Florida)
 • 1 de maig ( Festa del Treball)
 • 24 de juny (Sant Joan)
 • 15 d'agost (l'Assumpció)
 • 11 de setembre (Diada Nacional)
 • 1 de novembre (Tots Sants)
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució)
 • 8 de desembre (la Immaculada)
 • 25 de desembre (Nadal)
 • 26 de desembre (Sant Esteve)
 
De les tretze festes esmentades n'hi haurà una, a triar entre el 6 de gener (Reis), el 21 d'abril (dilluns de Pasqua Florida), el 24 de juny (Sant Joan) i el 26 de desembre (Sant Esteve), que tindrà el caràcter de recuperable. Les altres dotze seran de caràcter retribuït i no recuperable.

D'acord amb el que estableixen el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 146/1998, de 23 de juny, pels quals es modifica el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents al territori d'Era Val d'Aran, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la de 17 de juny, com a festa d'Aran.

A més de les festes esmentades es fixaran, mitjançant una ordre d'aquest Departament, dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.

 

[PDF] Faci clic a la icona per descarregar-se l'ordre
 
També podeu consultar el calendari en la seva totalitat accedint a través de la web de Cecot  www.cecot.org
boto avantatges
boto serveis
boto llistat

Contacta amb nosaltres

Carrer Sant Pau, 6
08221 Terrassa

Tel. 937 361 102