Assamblea General Ordinària

Senyors / senyores,
Us convoco a la propera Assemblea General Ordinària del Gremi  de la Construcció del Vallès, que tindrà lloc el dimarts 30 de juny a les 11.15 hores en primera convocatòria i a les 11.30 hores en segona, a la seu del Gremi, carrer Sant Pau, 6 de Terrassa, amb l’ordre del dia següent:
1.     Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior.
2.     Lectura i aprovació de la memòria d’activitats de 2014.
3.     Lectura i aprovació dels objectius per al 2015.
4.     Lectura i aprovació de l’estat de comptes del 2014.
5.     Lectura i aprovació del pressupost per al 2015.
6.     Torn obert de paraules.  

Toni Palet Pérez
President

Contacta amb nosaltres

Carrer Sant Pau, 6
08221 Terrassa

Tel. 937 361 102