Model de comunicació per a subcontractistes a l'efecte de la inversió del subjecte passiu en l'Impost sobre el Valor Afegit.

Us informem, que en casos de contractació i/o subcontractació d'obra, actualment la Llei de l'IVA obliga a fer-ho sota la figura de la inversió del subjecte passiu. Però a més, l'IVA és un impost molt formalista i per aplicar aquesta inversió del subjecte passiu exigeix una acreditació de les circumstàncies que comporten la seva aplicació, que cal documentar amb una declaració feta per part del contractista.

Més informació

Premi a la solidaritat 2016 del Gremi de la Construcció del Vallès
Gremi de la Construcció del Vallès, des de l’any 2012 va crear el Premi a la Solidaritat, desitjant retre homenatge i testimoniatge d'admiració a totes aquelles entitats que, d'una manera silenciosa i desinteressada, realitzen una labor social lliurant als altres una part de la seva vida. Aquest any celebrem la quinta edició.

BASES:

Art. 1r –
Convocatòria. Es convoca el Premi a la Solidaritat 2016. Es dota al mateix amb un import econòmic de 3.000€ i un títol de reconeixement. El premi no pot ser declarat desert i no podrà ser dividit.

Art. 2n –
Destí de l’import econòmic. En qualsevol cas, el premi ha de ser destinat a una obra de solidaritat, que es realitzi en l’àmbit d’actuació del premi. L’entitat premiada pot determinar que el premi econòmic sigui per un projecte que ella estigui realitzant o que realitzi pròximament. En el cas que l’entitat premiada no tingui cap projecte, ha de designar a una altra entitat social de l’àmbit d’actuació del premi i ser acceptada pel jurat. Per poder rebre el premi econòmic, l’entitat haurà de presentar tota la documentació del destí del mateix.

Art. 3r –
Candidats. Es podran presentar a aquest premi totes aquelles Fundacions i Associacions dedicades a l‘ajuda social, que hagin realitzat, durant els dos últims anys a la convocatòria del concurs, una actuació desinteressada a favor de la societat en general o d’un col·lectiu en especial. Tanmateix, també es podran presentar qui, per la seva dilatada trajectòria en solidaritat, quedi patent el seu arrelament en aquesta tasca.

Art. 4rt –
Àmbit d’actuació. Queda restringit a les Fundacions i Associacions abans descrites, que la seva activitat principal es desenvolupi en les comarques del Vallès Oriental i Occidental.

Art. 5è –
Jurat. Estarà composat per 6 persones, entre les quals estarà el president del Gremi, (que serà el president del jurat), un vicepresident del Gremi, un vocal de la Junta Directiva del Gremi, (que fa les funcions d’organització del premi i que serà el secretari del jurat), tres personatges catalans de reconegut prestigi en l’àrea de la solidaritat social o/i algun dels guardonats de convocatòries anteriors. Tots els membres del jurat seran escollits pel Comitè Executiu del Gremi per a cada edició del premi.

Art. 6è -
Aportació de documentació. La presentació de la documentació es realitzarà amb un escrit dirigit al Secretari del Jurat, en les que les Fundacions i Associacions proponents hauran de fer constar els mèrits i circumstàncies especials, que concorren. Tot això acompanyat de la informació sobre la tasca social de solidaritat del proposat i amb tota la informació necessària perquè el jurat pugui estudiar i deliberar sobre el candidat.

Art. 7è – Lliurament de documentació
. Les propostes i documentació, hauran de lliurar-se en el Gremi de la Construcció del Vallès, carrer Sant Pau, 6 de Terrassa, indicant al sobre “ Premi a la Solidaritat 2016 del Gremi de la Construcció del Vallès”, a l’atenció del Secretari del Jurat. El termini de presentació finalitzarà el proper dia 08 de novembre del 2016 a las 14 hores. Tots els expedients presentats fora de termini quedaran exclosos de la convocatòria. El segell del Gremi amb la data de presentació serà l’únic document vàlid per demostrar la presentació dintre del termini.
 
Art. 8è - Lliurament del premi. Es realitzarà en un acte públic que es celebrarà, durant el mes de desembre del 2016.
Una comissió del jurat es reunirà entre el 14 i 22 de novembre 2016 per estudiar els projectes presentats i analitzar que tots ells compleixin les condicions de la convocatòria. Els acceptats passaran a mans de tots els membres del Jurat, el qual es reunirà en sessió abans del 02 de desembre del 2016, per a la presa de decisions.
Les decisions del Jurat són irrevocables.

Art. 9è –
Criteris. El Jurat, en les seves deliberacions, té total llibertat d’actuació amb la concessió del premi, segons el seu bon criteri. A títol merament enunciatiu s’indiquen uns criteris:
·         La repercussió social de l’entitat
·         L’abast i el nombre de beneficiats
·         L’esforç realitzat per l’entitat
·         Qualsevol altre o altres criteris que consideri el Jurat

Art. 10è –
El Gremi es reserva el dret d’efectuar la publicitat, publicació i difusió del premi concedit, així com de la identitat del premiat i de l’entitat que rebi l’import econòmic. El premi i l’entitat que rebi l’import econòmic cedirà tota la informació presentada sobre ella i/o el projecte per ella realitzat al Gremi de la Construcció del Vallès, per si considera oportuna la seva difusió, total o parcial o la seva utilització pel Gremi.

Dades del candidat.
____________________________________________________________

Presentació de candidatures abans del dia 08 de novembre del 2016
Per escrit o bé amb un CD o USB, personalment a les oficines del Gremi de la Construcció.
En el sobre ha de posar:

Premi a la Solidaritat 2016 del Gremi de la Construcció del Vallès
Gremi de la Construcció del Vallès
Carrer Sant Pau, 6
08221 Terrassa
At. Secretari del Jurat

Per a qualsevol pregunta podeu posar-vos en contacte amb el Gremi
Tel. 937361102 – Joana Salvador

Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

VIII Concurs de Paletes

Aquest any organitzem el concurs de paletes i estarà emmarcat dintre de la Fira Modernista que se celebrarà a Terrassa els dies 7 i  8 de maig.

COM PARTICIPAR AL CONCURS

  • La participació serà per parelles i es poden apuntar      totes aquelles empreses i/o autònoms que vulguin.
  • Per limitacions d'espai, la selecció de participants      serà per rigorós ordre de recepció de la butlleta d'inscripció. L'últim      dia de lliurar-la serà el dia 4 de maig.
  • L'acceptació i confirmació al concurs es farà      mitjançant escrit per la secretària del Gremi.
  • Es donarà a cada participant 50€ per les despeses de      quilometratge i dietes.


Un membre del Col·legi d'Arquitectes farà el plànol del motiu del concurs. Uns dies abans del concurs, s’enviarà el dibuix als participants per tal que coneguin el motiu demanat i se'l puguin preparar.
 
El material serà el propi de la construcció i es lliurarà el necessari per a la seva realització.
Cada parella serà lliure de portar les eines que cregui oportunes, sempre i quan no siguin elèctriques.

LLOC, DATA I PRESENTACIÓ

Es farà a la Plaça Adelina Gregoriano el dia 7 de maig.
El concurs serà de 09 a 13 h i el veredicte del Jurat i el lliurament dels premis se celebrarà el mateix dia a les 14 h.
Les parelles participants hauran de presentar-se  al lloc indicat a les 8,30 del matí del dissabte dia 7 de maig, per tal de formalitzar la inscripció i donar-los l'equip de treball.

PREMIS
1r premi 500 €
2n premi 250 €
3r premi 125 €

JURAT
Representant de la Junta del Gremi del Gremi
Representant del Col·legi d'Aparelladors
Representant del Col·legi d'Arquitectes
Representant Ajuntament de Terrassa
Representant de la Cecot


Butlleta d'inscricció


 

 


Jornada sobre seguretat tècnica de les empreses

Dia: 26 de maig de 2016

Horari: de 9:00 a 13:00 h

Lloc: Aula Magna de la Cecot – Sant Pau, 6 de Terrassa

Programa:

9:00 a 9:15 Entrada i acreditació

Benvinguda i presentació de la Jornada a càrrec del Sr. Antoni Abad, President de la Cecot. 

                                             1a. TAULA

09.30 a 10.15h – Seguretat i responsabilitat jurídica a les empreses.

Sr. Antoni Flores - Intendent major Cap de la Policia Municipal de Terrassa

Nous escenaris de riscos de seguretat per a empreses.

Sra. Lidia Closa-Advocada i assessora jurídicaCORPORATE COMPLIANCE.

Responsabilitat penal. Nou codi penal.

Sr. Xavi Martín – Soci d'Ilimit Comunicacions, SL.

Cas de riscos informàtics i solucions.

                               10:15 a 10:30h – coffee break

                                             2a. TAULA

10.30 a 11.15h – Seguretat tecnològica. Ciberseguretat.

Sr. Josep Jover – Advocat i expert en seguretat informàtica.

SMART BUSSINES. La identitat digital i els contractes al núvol.

Sergent Roger Martínez - Cap de la Unitat de Ciberseguritat Policial de la PG-ME.


Ciberseguretat a la xarxa. Tendències.

Sr. Angel Bahamontes – President de l’Associació Espanyola de Pèrits Informàtics Jurídics.

Què és el Big Data? Oportunitats de negoci del Big Data municipal.

                                             3a. TAULA

11.15 a 12.00h – Desenvolupament de ciutats Intel·ligents SMART CITIES.


Sr. Miquel Samper – Tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Terrassa.

Perspectives de futur a Terrassa.

Sr. Toni Palet – President del Gremi de la Construcció del Vallès.

Noves perspectives de negoci en entorns empresarials.

Sr. Paco Hoya – President de l’ACCA.

Possibilitats de ROI. Recuperació de la inversió com a conseqüència d'una bona assegurança.12.15h – Acte de cloenda presidit pel Director General de la Policia, Sr. Albert Batlle i Bastardas.


Al finalitzar la Jornada se servirà un Còctel.

Socis: gratuït
No socis: 5 €


Per a incripcions cal emplenar aquest formulari.

 

Amb l'objectiu de retre homenatge  i testimoniatge d'admiració a totes aquelles entitats que, d'una manera silenciosa i desinteressada realitzen una labor social lliurant als altres una part de la seva vida, enguany celebrem la quarta edició del Premi a la Solidaritat.
solidaritatt

Bases del Premi Solidaritat 2015

Documentació a presentar pels candidats

Contacta amb nosaltres

Carrer Sant Pau, 6
08221 Terrassa

Tel. 937 361 102