Assessor d’urbanisme i obres

Joan Boada

S’ofereix assessorament en:

Assessorament en la tramitació de figures de planejament i gestió urbanística.

Assessorament en la tramitació de llicències d’obres.

Liquidacions ICIO amb l’Ajuntament de Terrassa.

Taxes i ordenances fiscals.

Altres relacionats amb les obres d’edificació i urbanització.