Informe de Conjuntura econòmica CEPCO

Us adjuntem l’informe de Conjuntura econòmica elaborat per la Confederació Española d’Associacions de Fabricants de Productes de Construcció (CEPCO), aquest cop el corresponent al mes de setembre 2021. L’informe destaca:

 • La taxa anual de l’Índex de Preus Industrials (IPRI) general el mes d’agost és del 18,0%, gairebé dos punts i mig per sobre de la registrada al juliol i la més alta des de maig de 1980. La variació anual de l’índex general de preus industrials sense Energia, a l’agost, és del 8,4%, gairebé 10 punts per sota de la del IPRI general. Aquesta taxa és la més alta des de febrer de 1985.
 • Les exportacions creixen, en els set primers mesos d’any un 30,9% respecte al mateix període de l’any 2020 i un 11,3% respecte a 2019. En termes interanuals, aquesta taxa és del 18,1% set punts percentuals més que la taxa nacional.
 • La compravenda d’habitatge nou ascendeix a 65.000 unitats en els set primers mesos de l’any, un 44,7% més que en el mateix període de l’any anterior i un augment del 28,6% en l’interanual acumulat.
 • En el primer quadrimestre de l’any s’han iniciat prop de 42.000 habitatges un 20,4% més que les iniciades en el mateix període de l’any anterior.
 • El consum d’àrids sofreix un descens del 9,6% en 2020, menys intens del que es preveu però amb importants diferències territorials.

Reunió de la Taula Tècnica amb l’Ajuntament de Terrassa

Què és la Taula Tècnica?

La Taula Tècnica és una sessió de treball convocada per l’Ajuntament de Terrassa amb el regidor d’Urbanisme, directora d’àrea i tècnics per una banda i el Gremi de la Construcció i els Col·legis Professionals d’Aparelladors, Arquitectes i Enginyers Industrials, per tractar diferents assumptes o problemàtiques del sector.

El 8 de setembre es va convocar la Taula Tècnica on es van tractar els següents punts:

 • Es demana una major autonomia per part dels tècnics del Departament d’Urbanisme en la resposta a les consultes prèvies.
 • Reducció dels terminis de tramitació de les llicències d’obres i dels certificats urbanístics, que dificulten la presa de decisions i allarguen les posteriors.
 • Unificar els criteris d’interpretació de les NN.UU. per part dels tècnics municipals en la tramitació de les llicències d’obres, ja que en cas contrari es creen confusions, inseguretat, greuges comparatius i una pèrdua de temps.
 • Es proposa poder incentivar la transformació o rehabilitació o enderroc/nova construcció, de l’actual parc de naus industrials obsoletes, afavorint l’aparició de petits tallers que permetin reactivar l’economia de petites empreses i autònoms. 
 • Replantejar les restriccions actuals de l’ús comercial màxim en les qualificacions urbanístiques A8 i A9.
 • El sector manifesta la seva preocupació:
  • pels habitatges buits que són en mans d’entitats bancàries i de grans tenidors.
  • pel bloqueig o dificultat de gestió en diferents àmbits de desenvolupament urbanístic.
  • la incidència que pot tenir l’aplicació del Decret Llei 50/2020 de mesures urgents per estimular la promoció d’habitatge amb protecció oficial.
 • Per últim, se sol·licita la implicació de l’Ajuntament de Terrassa en la relació amb les companyies de serveis i en els informes previs de Bombers amb la finalitat d’agilitzar les corresponents tramitacions.

Per altra banda des de l’Ajuntament s’informa de les tramitacions que estan portant a terme i que tenen relació amb el nostre sector, destacant-ne les següents:

 • En el Ple Municipal del passat mes de juliol es va aprovar l’Avanç de la Modificació Puntual del POUM del catàleg d’edificis d’interès històric artístic de Terrassa que amplia l’inventari en la incorporació de 364 nous elements, desglossats en conjunts o àmbits urbans, edificis, elements arquitectònics d’un edifici, monuments i elements artístics de l’espai urbà, zones o jaciments arqueològics, zones o jaciments paleontològics i el patrimoni natural. 
 • El dia 7 de juliol d’enguany l’Ajuntament de Terrassa va constituir l’Organisme Consultiu de Qualitat Arquitectònica i Urbanística que presideix el regidor d’Arquitectura i Urbanisme, Sr. Carles Caballero i que està format per quatre tècnics del mateix ajuntament, dos arquitectes, un arquitecte tècnic i un expert en patrimoni, dos representants del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, dos del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona i una secretaria que queda assignada al director dels Serveis d’Urbanisme de l’Ajuntament.
 • L’Ajuntament ha assumit a través d’una empresa adjudicatària l’execució de les connexions i reparacions del clavegueram de la ciutat. Aquest fet implica que deslliura als promotors i constructors del dipòsit de fiances per aquest
 • El regidor avança que s’està treballant en altres temes com la modificació del planejament per a la reserva del 30% de totes les obres de nova construcció per habitatges de protecció oficial quan s’edifiquin per sobre d’un llindar de superfície construïda.

La Taula Tècnica té previst reunir-se periòdicament per tractar els diferents assumptes o problemàtiques que considereu oportunes. Per això, és imprescindible la col·laboració de totes les empreses del sector. Si teniu alguna situació que considereu que s’ha de tractar en aquest entorn contacteu amb la secretaria del Gremi.

Us animem que encoratgeu a altres empreses a formar part del Gremi

Fira BNEW | Entrades gratuïtes per als socis

BNEW Barcelona New Economy Week | Barcelona, 5-8 d’octubre 2021

Barcelona New Economy WeekBNEW és un esdeveniment B2B físic i digital que reuneix esdeveniments únics dels sectors de la logística, la immobiliària, la indústria digital i el comerç electrònic. Tots comparteixen un denominador comú: la nova economia.

Si vols assistir-hi, podràs fer-ho gratuïtament com a soci del Gremi de la Construcció. Envia’ns un correu a gremiconstruccio@cecot.org o truca’ns al 937361102 i et direm com aconseguir les entrades.

Consulta el programa del BNEW clicant aquí.  

Fira REBUILD | Madrid 21-23 setembre 2021

REBUILD és l’esdeveniment d’innovació per transformar i impulsar l’edificació a través de la industrialització, la digitalització, la sostenibilitat dels nous materials i el disseny. Se celebrarà del 21 al 23 de setembre a l’IFEMA de Madrid.

Si esteu interessats a assistir-hi, podeu aconseguir descomptes en les entrades, abans del 20 de setembre, clicant aquí.

Informe anual de l’habitatge al Vallès Occidental

Des de l’Observatori del Vallès Occidental ens fan arribar l’informe que analitza els principals indicadors en matèria d’habitatge a la comarca, aportant informació específica sobre la dinàmica de construcció i del mercat immobiliari a escala local, com també sobre la problemàtica de l’accés a l’habitatge i d’exclusió residencial

Els aspectes més destacables, amb dades de l’any 2020, són:

-La pandèmia de la COVID-19 ha afectat la dinàmica de la construcció d’habitatges i el mercat immobiliari a la comarca. El deteriorament del context socioeconòmic ha accentuat les dificultats d’accés i manteniment de l’habitatge, agreujant les situacions de vulnerabilitat i exclusió residencial.

-La construcció de nous habitatges a la comarca va caure un 28,8% durant el 2020. Es van iniciar 1.574 habitatges, 637 menys que l’any 2019. Paral·lelament, es van finalitzar 1.821 habitatges, 465 més que un any abans. La finalització d’habitatges augmenta força (34,3%) tot i que amb més moderació que l’any anterior.

-El mercat immobiliari comarcal perd dinamisme en el context de crisi sanitària i socioeconòmica: la compravenda d’habitatges cau un 17% i els contractes de lloguer al voltant d’un 14%.

-El preu mitjà de compravenda va créixer un 6,3% l’any 2020 i se situa en 2.317 euros el metre quadrat. Els darrers cinc anys, el preu de compravenda s’ha incrementat prop d’un 46% a la comarca, per damunt de la pujada registrada al conjunt de Catalunya (+20,7%).

Sant Cugat del Vallès és el municipi amb el preu mitjà de compravenda més elevat (3.711 €/m2), seguit de Cerdanyola del Vallès (2.731 €/m2), Matadepera (2.716 €/m2) i Ripollet (2.545 €/m2).

-El preu de lloguer també creix (+1,9%) i arriba als 744 euros al mes de mitjana, per sobre de la mitjana catalana (734 €/mes). Els darrers cincs anys el preu del lloguer ha augmentat un 27,5% a la comarca. A Catalunya, l’increment ha estat del 23,3%.

-Els municipis de la comarca amb els lloguers més alts són Sant Cugat del Vallès (1.178 €/mes), Matadepera (1.059 €/mes), Sant Quirze del Vallès (902 €/mes) i Ullastrell (798 €/mes).

-La població resident a la comarca destina, aproximadament, el 50% dels seus ingressos a pagar el lloguer i les persones propietàries amb hipoteques hi dediquen el 29%.

-El Vallès Occidental disposa actualment de 16.946 habitatges de protecció oficial. Del total d’habitatges amb règim vigent de protecció, el 70% són de compravenda i el 28% de lloguer. Segons el règim de tinença, al voltant de la meitat (48,6%) són de promotors de caràcter públic i el 31% de privat.

-Durant el 2020 la construcció d’habitatge de protecció oficial s’ha reduït notablement a la comarca: es van iniciar 43 habitatges, un 85,3% menys que l’any anterior (-250) i s’han finalitzat 52, un 56,3% menys (-67).

Trobareu l’informe complet aquí.

1.631 millones de euros per la rehabilitació de vivendes i edificis públics

El Consell de Ministres, en la seva reunió de 13 de juliol, ha autoritzat la proposta de repartiment, en aquest exercici 2021, de 1.631 milions d’euros dels fons europeus de reconstrucció entre les Comunitats i Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla per a l’execució dels programes de rehabilitació residencial i d’impuls a la rehabilitació d’edificis públics (PIREP) del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

L’acord de Consell de Ministres facilitarà el desenvolupament i aplicació de tres dels programes:
• C02.I01 “Programa de rehabilitació per a la recuperació econòmica i social en entorns residencials”.
• C02.I02 “Programa de construcció d’habitatges en lloguer social en edificis energèticament eficients”.
• C02.I05 “Programa d’impuls a la rehabilitació d’edificis públics (PIREP)” en la part de la inversió corresponent a CCAA.

Trobareu la nota de premsa emesa pel Ministerio de Transportes, Movilidad y agenda Urbana aquí.

Si esteu interessats en aquests ajuts, recordeu que desde la Cecot hem posat en marxa un nou servei per a la presentació de projectes europeus amb l’objectiu d’ajudar i acompanyar a totes aquelles pimes associades que volen optar a fons europeus.

L’empresa HERCAL presenta una oferta per la gestió de residus

L’empresa Terrassenca HERCAL acaba d’engegar a Terrassa (carretera de Montcada 880) la primera Planta de Valorització de Residus de la Construcció d’Espanya “H-ZERO” que processa el material resultant dels residus de la construcció i demolició, transformant-los en àrid reciclat apte per a la fabricació de formigó sostenible.  

L’objectiu d’H-ZERO és valoritzar cadascuna de les tones que entren a la nova planta, evitant l’ús d’abocadors així com la necessitat de consumir recursos naturals (àrids de pedrera) a l’hora de fabricar formigó.  

La Planta de Terrassa ofereix els següents serveis:
-Gestió de tota classe de Residus de la Construcció.
-Gestió del document d´acceptació de residus, fiances i certificats finals.
-Subministrament de tot-u reciclat per a reblerts.
-Subministrament de sorres i graves reciclades rentades de diferents granulometries, tant d’origen formigó com d’origen mixt amb certificat CE.
-Subministrament de formigó sostenible amb àrid reciclat.
-Subministrament de H-ZERO BLOCKS (murs mòbils de formigó amb 100% d’àrid reciclat) amb certificat CE.

Durant aquest any 2021, els socis del Gremi de la Construcció obtindran el document d’acceptació de residus (50€+iva) i el certificat final (25€+iva) gratuïtament. A més a més, aquells que facturin més de 3.000€ gaudiran de 25 tn de tot-u reciclat mixta de franc (material posat a la Planta).  

Adjuntem dossiers de presentació de la Planta.  

Si voleu sol·licitar pressupost, contacteu amb

-Planta de formigó: Isidro Pavón tel. 634.383.794; formigo@hercalzero.es
-Planta de valorització (entrada runa i venda àrids): Carol Morante tel. 722.146.153;  plantarcd@hercalzero.es
Haureu d’indicar que sou Socis del Gremi de la Construcció del Vallès. 

Informe de Conjuntura econòmica CEPCO

Us adjuntem l’informe de Conjuntura econòmica elaborat per la Confederació Española d’Associacions de Fabricants de Productes de Construcció (CEPCO), aquest cop el corresponent al mes de juny 2021. L’informe destaca:

 • Exportació de materials, creixement, en el primer quadrimestre de l’any, d’un 25,3% respecte al mateix període de l’any 2020 i un 8,13% respecte a 2019. En termes interanuals, aquesta taxa ja és positiva, un 3,7%, tal com avançàvem el mes d’abril.
 • La compravenda d’habitatge nou supera les 37.000 unitats en el primer trimestre de l’any, un 30% més que en el mateix període de l’any anterior i un augment del 4,2% en l’interanual acumulat.
 • L’Estoc acumulat d’habitatge nou, al final del primer trimestre de l’any, i una vegada que el MITMA ha actualitzat l’estoc de 2020, descendeix un 1,6% respecte l’ultimo any anterior, sent un 27,4% inferior al de 2009.

En els tres primers mesos de l’any s’han iniciat més de 23.500 habitatges, xifra similar a les iniciades en el mateix període de l’any anterior.

Procediment bàsic per a la certificació energètica dels edificis

Us informem que ha entrat en vigor el Reial decret 390/2021, d’1 de juny, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis. ​La norma estableix la metodologia i definicions tècniques per al càlcul de la qualificació energètica i actualitza les obligacions dels promotors i propietaris quant a les característiques tècniques que han de complir els immobles en matèria de certificació energètica.  

Aquest canvi normatiu actualitza les condicions tècniques i administratives del procés per a la certificació energètica dels edificis i respon a l’adequació de la normativa a les necessitats i reptes adquirits per a aconseguir l’objectiu de descarbonització a 2050. A més, fixa el contingut mínim del certificat d’eficiència energètica i les condicions per a obtenir l’etiqueta d’eficiència energètica dels edificis.  

Àmbit d’aplicació
Aquest procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis amplia el nombre d’edificis que han de disposar de la certificació. D’aquesta manera aquest Reial decret és aplicable a:
Edificis de nova construcció.
– Edificis o parts d’edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari.
– Edificis o parts d’edificis pertanyents o ocupats per una administració pública, amb una superfície útil total superior a 250 m².
– Edificis o parts d’edificis en els quals es realitzin reformes o ampliacions que compleixin algun dels següents suposats:
– Substitució, instal·lació o renovació de les instal·lacions tèrmiques tal que necessiti la realització o modificació d’un projecte d’instal·lacions tèrmiques, d’acord amb el que s’estableix en l’article 15 del RITE.
– Intervenció en més del 25% de la superfície total de l’envolupant tèrmica final de l’edifici.
– Ampliació en la qual s’incrementi més d’un 10% la superfície o el volum construït de la unitat o unitats d’ús sobre les quals s’intervingui, quan la superfície útil total ampliada superi els 50 m².
– Edificis o parts d’edificis amb una superfície útil total superior a 500 m² i destinats a un ús administratiu, sanitari comercial, residencial públic, docent, cultural, recreatiu, logístic, esportiu, de culte o de la restauració.
Edificis que hagin de realitzar obligatòriament la Inspecció Tècnica de l’Edifici​.

S’exclouen de l’àmbit d’aplicació:
Edificis protegits oficialment per ser part d’un entorn declarat o a raó del seu particular valor arquitectònic o històric, sempre que qualsevol actuació de millora de l’eficiència energètica alterés de manera inacceptable el seu caràcter o aspecte, sent l’autoritat que dicta la protecció oficial qui determini els elements inalterables.
Construccions provisionals amb un termini previst d’utilització igual o inferior a dos anys.
Edificis industrials, de la defensa i agrícoles no residencials, o parts d’aquests, de baixa demanda energètica.
Edificis independents, és a dir, que no estiguin en contacte amb altres edificis i amb una superfície útil total inferior a 50 m².
Edificis que es comprin per a la seva demolició o per a la realització de les reformes definides en l’apartat d) de l’article 3.1.

Validesa, renovació i actualització del certificat energètic
El certificat d’eficiència energètica tindrà una validesa màxima de deu anys, excepte quan la qualificació energètica sigui G, la validesa màxima del qual serà de cinc anys.  

Entrada en vigor
Aquest Reial decret va entrar en vigor el 3 de juny de 2021 i deroga el  Reial decret 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis.​​

(*) Font: Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona