Què és el gremi?

A l’actualitat es diu Gremi de la Construcció del Vallès i està format per 500 empreses associades essent capdavanter en tot l’estat espanyol en número d’associats.

El Gremi és una patronal de constructors que aglutina les empreses del sector. Actua com a representant dels mateixos davant els interlocutors socials i presta directament o indirectament els serveis més avançats per fomentar la competitivitat.

D’altra banda, el Gremi ofereix una àmplia bateria de serveis d’informació i assessorament empresarial amb l’objectiu de millorar la seva qualitat en el treball.

El Gremi de la Construcció és membre de la patronal catalana Cecot, essent aquest membre de Foment del Treball, i estar representada per la CEOE en l’àmbit estatal, FEPIME per l’àmbit català i per UNICE i OIE en el marc internacional. També està vinculada directament amb Gestora de Runes.


JUNTA DIRECTIVA – 2019

President: 
Toni Palet

Vicepresidents:
Guillermo Cabello
Emilià Lázaro
Joan Ruiz

Vocals:
Miquel Arnau
Josep Baldó
Ramon Bosch
Noel Cabello
Joan Ruiz Coloma
Pau Duran
Jaume Jordà
Josep Lluís Rodriguez
Josep Segura
Manuel Selfa
Xavier Solsona
Miquel Soto
Carles Termes
Juan Varo
Xavier Yagüe