Què és el gremi?

El Gremi de la Construcció del Vallès és una associació empresarial creada per representar i defensar els interessos de les empreses de la construcció, davant dels diferents interlocutors socials.

El Gremi de la Construcció del Vallès forma part de la Patronal Cecot, membre de Foment del treball.

El Gremi ofereix una àmplia bateria de serveis d’informació i assessorament amb l’objectiu de facilitar les tasques a les empreses sòcies en tots els seus àmbits d’actuació.


JUNTA DIRECTIVA – 2021

President
Toni Palet

Vicepresident
Emilià Lázaro

Secretari
Josep Mª Roher

Tresorer
Josep Lluís Rodríguez

Vocals
Ramon Guiu
Joan Ruiz Coloma
Josep Baldó
Josep Pérez
Josep Segura
Manuel Selfa
Miquel Soto
Noel Cabello
Pau Duran
Xavier Solsona
Xavier Yagüe