Denúncies intrusisme

Un dels objectius del Gremi de la Construcció del Vallès és la lluita contra l’intrusisme professional, per aquest motiu oferim un servei, de manera coordinada amb els cossos de seguretat i l’acció inspectora, que us permet denunciar les pràctiques irregulars que es puguin observar o bé aquelles obres on es tingui la sospita que s’estan produint il·legalitats.

Per poder tramitar la denúncia, us demanem que empleneu aquest formulari indicant l’adreça on es té la sospita que s’està duent a terme una activitat irregular.

Aquest formulari és anònim, però si ho desitgeu, podeu incloure un nom, telèfon i correu electrònic de contacte, intentarem donar-vos retorn de la tasca que pugui dur a terme l’activitat inspectora.

Sí que caldrà que empleneu les dades requerides indicades amb un asterisc (*).