Agència Tributària | Campanya de comunicació per al sector construcció i reformes

Us informem que l’Agència Tributària ha posat en marxa una campanya merament informativa per al sector de la construcció que serà objecte d’un seguiment específic per part dels Serveis d’Inspecció. El fet que sigui una campanya informativa implica que no és obligatori donar resposta, ni aportar documentació, a no ser que el contribuent ho consideri oportú.

Per això l’Agència Tributària enviarà un nombre limitat de cartes informatives en aquelles societats i persones físiques amb activitat econòmica relacionades amb la petita construcció o les reformes en cas que hi hagi inconsistències detectades en les seves declaracions.

Aquesta actuació s’emmarca en el pla de l’Agència Tributària per la millora del compliment voluntari de les obligacions fiscals i la prevenció dels incompliments, Directrius del Pla de Control per al 2023. Per a més informació contacteu amb els nostres assessors fiscals.

Pautes per evitar ocupacions il·legals

Us informem que des del Gremi de la Construcció del Vallès, en col·laboració amb el cos dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Municipal de Terrassa, hem consensuat unes pautes d’actuació per evitar les ocupacions il·legals d’habitatges de nova promoció i habitatges pendents d’enderroc o reforma

L’objectiu d’aquest mecanisme és evitar que les ocupacions il·legals es consolidin i que, per tant, els cossos policials puguin actuar amb celeritat i garantir que es restitueix la propietat de forma immediata.  

Us resumim breument aquestes pautes d’actuació que us aconsellem pugueu seguir en la mesura que us sigui possible: 

• L’habitatge ha d’estar protegit amb tancaments adequats, amb alarma connectada a central i/o càmeres amb sensors de moviment, amb l’objectiu de disposar d’una prova fefaent amb la data i hora de l’indici d’ocupació. En aquells casos que es considerin d’alt risc per la proximitat del lliurament a clients, es recomana la contractació de seguretat privada.

• En cas d’indicis d’ocupació:
o Cal trucar immediatament al telèfon d’emergències 112 o bé al telèfon de la Policia Municipal 092.
o Cal que la propietat es personi de manera acreditada perquè els Mossos o bé la Policia Municipal pugui comprovar la propietat de l’immoble ocupat.
o Cal evitar enfrontaments amb els ocupes.

• Amb la prova suficient de les càmeres, alarma i/o seguretat privada que permeti acreditar que tot just s’acaba de produir l’ocupació, els agents faran tot el possible per restituir la propietat de forma immediata.

• La propietat, una vegada s’han fet fora els ocupes, ha de garantir que l’immoble queda novament ben tancat.

• És aconsellable que ens pugueu facilitar les adreces d’obres noves o bé habitatges que vulgueu protegir, així com telèfons de contacte de la propietat, per tal d’elaborar un directori que facilitarem i actualitzarem als cossos policials periòdicament. L’objectiu és, en la mesura del possible, poder actuar amb la major celeritat i d’altra banda, incrementar la vigilància d’aquests espais.

Podeu ampliar informació a través de la secretaria tècnica del Gremi, Núria Martí, al telèfon 937361102 o bé al c/e gremiconstruccio@cecot.org.

The District | Districte d’inversors immobiliaris, del 19 al 21 d’octubre

Us informem de la fira The District que tindrà lloc entre el 19 i 21 d’octubre a la Fira de Barcelona com l’esdeveniment professional del Real Estate on es definirà el futur del sector a Europa. Més de 7.000 inversors i professionals del sector acudiran a descobrir els projectes on invertir en més de 250 firmes expositores.   

Alguns dels experts que revelaran les claus, millors inversions i el futur del sector a curt i mitjà termini són:
-Pere Viñolas, CEO Colonial
-Michael Abel, Chairman TPG
-Enrique Martínez Laguna, Managing Director CBRE
-Cristina García-Peri, Partner Azora
-Ismael Clemente, CEO Merlin Properties
-Iheb Nafaa, CEO Servihabitat
-Enrique Losantos, CEO JLL
-Michael Swank, Managing Director The Blackstone
-Alejandro Hernández-Puértolas, CEO HiPartners
-Eduard Mendiluce, CEO Anticipa
-Jacopo Burgio, Director Angelo Gordon
-Juan Pepa, Founder Stoneshield
-Luke Treasure, CEO Hines
-Toni Elías, Principal Sixth Street, entre altres.  

El Gremi de la Construcció com a col·laborador de l’esdeveniment disposa d’invitacions i descomptes per a tots els socis. Contacteu amb nosaltres i us informarem com aconseguir-les.

Informe anual de l’habitatge al Vallès Occidental 2021

Us adjuntem l’informe anual de l’habitatge 2021 elaborat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental. L’informe destaca: 

 • La construcció de nous habitatges a la comarca es va incrementar un 17% durant el 2021. Es van iniciar 1.842 habitatges, 268 més que l’any anterior. Paral·lelament, es van finalitzar 2.073 habitatges, 252 més que un any abans.
 • El mercat immobiliari comarcal recupera el dinamisme l’any següent de l’esclat de la crisi sanitària i socioeconòmica: la compravenda d’habitatges augmenta un 25,8% i els contractes de lloguer al voltant d’un 14,8%.
 • El preu mitjà de compravenda es va mantenir l’any 2021 (+0,5%) i se situa en 2.327 euros el metre quadrat. Els darrers cinc anys, el preu de compravenda s’ha incrementat prop d’un 35,6% a la comarca, per sobre de la pujada registrada al conjunt de Catalunya (+13,5%).
 • Sant Cugat del Vallès és el municipi amb el preu mitjà de compravenda més elevat (4.035 €/m2), seguit de Ripollet (2.973 €/m2), Cerdanyola del Vallès (2.830 €/m2) i Sant Quirze del Vallès (2.767 €/m2).
 • En canvi, el preu de lloguer mensual a la comarca disminueix un 2,2% respecte d’un any abans i se situa en el 727 euros al mes de mitjana, lleugerament per sobre de la mitjana catalana (724 €/mes). Els darrers cincs anys el preu del lloguer ha augmentat un 13,6% a la comarca. A Catalunya, l’increment ha estat del 10,6%.
 • Els municipis de la comarca amb els lloguers més alts són Sant Cugat del Vallès (1.175 €/mes), Matadepera (1.034 €/mes), Sant Quirze del Vallès (859 €/mes) i Viladecavalls (817 €/mes).
 • La població resident a la comarca destina, aproximadament, el 47% dels seus ingressos a pagar el lloguer i les persones propietàries amb hipoteques hi dediquen el 33%.
 • El Vallès Occidental disposa actualment de 16.471 habitatges de protecció oficial. Del total d’habitatges amb règim vigent de protecció, el 69% són de compravenda i el 28,6% de lloguer. Segons el règim de tinença, al voltant de la meitat (48,7%) són de promotors de caràcter públic i el 30,7% de privat.
 • Durant el 2021 es va iniciar la construcció de 187 HPO a la comarca, quatre vegades més que l’any anterior (+144) i s’han finalitzat 153, el triple que en 2020 (+101), sent la xifra més elevada des de 2013.

Edició: juliol 2022

Avanç Modificació Puntual del POUM pel 30% d’HPO | Presentació d’al·legacions

Us informem que des del Gremi de la Construcció del Vallès, amb el suport de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, de la patronal Cecot i la Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa, hem presentat un plec d’al·legacions a l’Avanç de la Modificació Puntual del POUM per a l’obtenció del 30% de l’habitatge social de protecció pública en àmbits del sòl urbà consolidat i no consolidat.
 
La principal motivació que ens ha dut a presentar aquestes al·legacions és que la mesura obliga a les noves promocions immobiliàries a destinar un 30% a habitatge de protecció oficial. D’altra banda, la base i les fonts d’informació sobre preus de sòl, preus de construcció i preus de venda que s’han emprat considerem que són errònies i incorrectes fet que comporta que la proposta, tal i com està plantejada per a la ciutat de Terrassa, sigui inviable i com a conseqüència l’activitat del sector de la construcció quedi aturada.
 
En aquest sentit, el plec d’al·legacions especifica que la Modificació del POUM resultaria contrària a dret, per vulnerar el principi d’interdicció i l’arbitrarietat en no partir de la realitat existent i fonamentar-se en un diagnòstic erroni.
 
El document d’al·legacions presentat ahir a l’Ajuntament analitza la proposta des d’un punt de vista jurídic i sobre tot econòmic, que és el que preocupa i és comú a totes les entitats signants ja que no només afecta al sector de la construcció i a totes les activitats auxiliars i de serveis del sector com són la fusteria, instal·ladors, transport, magatzems o pintors, per exposar alguns, sinó que impactarà directament sobre la ciutadania.
 
En l’avaluació econòmica i financera de l’Avanç de la MPOUM, el document d’al·legacions especifica que el resultat de l’anàlisi realitzat per les entitats és absolutament insuficient per poder valorar els impactes que pot tenir sobre el sector i sobre les finances municipals. Tot l’estudi està mancat de dades oficials que donin fiabilitat a les afirmacions que es contenen. Les entitats, mitjançant el document d’al·legacions, considerem haver demostrat que es poden cercar altres fonts d’informació més fiables.  

Per a més informació podeu contactar amb en Joan Boada, assessor d’Urbanisme i Obres | tel. 937361102 | gremiconstrucció@cecot.org

AVALIS | Línies d’avals tècnics per a licitacions 

AVALIS, empresa amb conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per al finançament a comunitats de propietaris i persones físiques i jurídiques privades, per als programes d’ajudes en matèria de rehabilitació residencial del Pla de recuperación transformació i resiliència, finançat en el marc dels fons Next Generation EU, ofereix línies d’avals tècnics per als socis del Gremi.  

Les línies d’avals tècnics per a licitacions es tramitaran directament a través d’AVALIS sense necessitat de la interlocució amb una entitat financera.  

Us adjuntem les condicions per ser soci del Gremi de la Construcció del Vallès.

Per a més informació contacteu amb la Núria Martí a través del telèfon 937361102 o per correu electrònic a gremiconstruccio@cecot.org

El Gremi de la Construcció del Vallès visita a l’alcalde de Terrassa

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, s’ha reunit aquest matí amb una representació del Gremi de la Construcció del Vallès, encapçalada pel seu president Toni Palet. La trobada ha servit per parlar de la situació del sector a la ciutat, els reptes de futur  i el fort impacte de l’encariment de costos energètics i les dificultats en el subministrament de primeres matèries per a les obres. La reunió ha tingut lloc a la seu d’alcaldia.

La cessió del 30% per a Habitatges de Protecció Oficial pot deixar Terrassa sense construcció de nous habitatges plurifamiliars els propers anys

 • El Gremi de la Construcció del Vallès ha traslladat la preocupació del sector davant la imminent aprovació de la mesura que obligarà als promotors immobiliaris a reservar el 30% dels edificis plurifamiliars per a habitatges de protecció oficial (HPO) a la ciutat.
 • Toni Palet: “Barcelona va aplicar aquesta mesura fa tres anys i ja s’ha vist que no estan assolint els resultats esperats”.
 • Des del Gremi es proposa la creació d’un consorci per a la promoció de l’habitatge social en el que intervinguin l’Ajuntament, l’ICF i el sector de la construcció. L’Ajuntament posa sòl públic a disposició dels promotors, l’ICF finança l’operació a baix interès i els promotors construeixen els habitatges de protecció oficial. “Amb la implementació d’aquesta mesura Terrassa podria cobrir les seves necessitats d’HPO en un període raonable de temps”.

Terrassa, 19 de novembre de 2021. El Gremi de la Construcció del Vallès s’ha reunit amb el regidor d’Urbanisme de Terrassa; Carles Caballero; la directora d’Urbanisme sostenibilitat, Cristina Escudé i la directora de serveis d’urbanisme, Marta Gómez. L’objectiu de la reunió era expressar la preocupació del sector davant la imminent aprovació de la mesura que obligarà als promotors immobiliaris a reservar el 30% dels edificis plurifamiliars per a habitatges de protecció oficial (HPO). El GCV considera que la situació que es viurà a Terrassa, un cop s’aprovi la incorporació en el planejament urbanístic l’obligació de destinar un 30% del sostre residencial en sòl urbà consolidat a habitatge de protecció pública, serà similar al que ja ha passat a Barcelona. El primers anys des de l’aprovació de la mesura hi haurà un fort creixement de construcció d’obra nova com a conseqüència de les llicències que es van tramitar abans de l’entrada en vigor, però que no generaran HPO, i després assistirem a un període que pot ser extraordinàriament llarg sense construcció de nous habitatges plurifamiliars, com ja esta passant a Barcelona.

El Gremi és sensible a la necessitat social de construir habitatges protegits que permetin l’accés a l’habitatge a tot tipus d’economies familiars. També és conscient que mesures unilaterals com la que va prendre Barcelona fa tres anys, i que ara vol aplicar l’Ajuntament de Terrassa, no donaran els resultats esperats, perquè no hi haurà promocions en les condicions apuntades pel consistori.

El regidor ha defensat que ha trigat dos anys en aprovar la mesura de la cessió del 30% per disposar de temps per analitzar la repercussió i minimitzar-ne l’impacte en el sector, però la prorroga ha arribat al final i està previst que la mesura s’aprovi abans de finals d’any. Igualment, des d’Urbanisme no tenen en compte que tots els nous desenvolupaments, des de fa anys, ja tenen una forta cessió de sòl a l’Ajuntament per tal que ells promocionin habitatges de HPO. I que del que ara estem parlant és de construir habitatge de HPO per part del promotor (contra el seu compte d’explotació) en sòl urbà consolidat.

El Gremi de la Construcció va mostrar el que suposaria l’aplicació de la cessió del 30% mitjançant un estudi exhaustiu amb casos reals i en el qual es demostra que Terrassa es pot quedar sense construcció de nous habitatges els propers anys. L’estudi demostra que la cessió del 30% per HPO es traduirà en pèrdues directes per al promotor, que farà inviable afrontar noves promocions d’habitatge a Terrassa. Els promotors descarten traslladar la compensació del 30% d’HPO al preu final de l’habitatge lliure per no encarir més l’oferta, conscients que ja es veurà afectada pel fort encariment dels materials de construcció. És per això que el més probable sigui que els promotors cerquin altres localitats per construir deixant Terrassa sense edificis d’habitatges plurifamiliars nous.

En termes generals, i deixant de banda la inflació, el sobre cost en el preu de l’habitatge de la mesura que vol aprovar l’Ajuntament és aproximadament d’un 20%. Per il·lustrar-lo, els promotors indiquen que un habitatge lliure de 80m², al qual se l’hagués de repercutir el cost de la cessió del 30% per HPO, passaria de valdre en el mercat 250.000€ a 300.000€.

Per evitar l’escalada alcista o deixar a Terrassa sense habitatge nou els propers anys, el Gremi va proposar al responsables municipals crear un consorci per a la promoció de l’habitatge social en el que intervinguin tres actors: l’Ajuntament, l’Institut Català de Finances i el sector de la construcció. La proposta consisteix en que l’Ajuntament posa sòl públic a disposició dels promotors, l’ICF finança l’operació a baix interès i els promotors construeixen els habitatges de protecció oficial. Amb la implementació d’aquesta mesura Terrassa podria cobrir les seves necessitats d’HPO en un període raonable de temps. També es va indicar que caldria esperar a l’aprovació per part del parlament espanyol de la nova llei d’habitatge i que podria entrar en vigor a finals del proper any.

El sector s’ofereix per participar en una taula d’estudi publico-privada, en la qual també hi participi l’Ajuntament, per tractar el tema i donar-li una solució per a tothom i sostenible en el temps. Aquesta taula tindria com a finalitat estudiar les diferents propostes aportades pel sector i altres agents socials i institucionals amb la voluntat de resoldre el problema de la manca d’habitatge social.

El Gremi insisteix en la seva voluntat de diàleg i es reafirma en la necessitat de cercar una solució per evitar l’escenari descrit i garantir la construcció d’habitatges plurifamiliars que es puguin destinar tant al mercat lliure com de protecció oficial.