Es busquen empreses per acollir pràctiques de construcció de 5 estudiants de l’Institut Provença

L’Institut Provençana demana col·laboració a empreses del Gremi per acollir estudiants de pràctiques de l’àmbit professional de la construcció. 
Són 5 alumnes i haurien de ser pràctiques en la zona del Barcelonès, per començar el pròxim 1 o 4 de març del 2024 i fins al 24 de maig (383 hores en total, 8 h diàries).

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents: cap d’equip, paleta, paredador, oficial de mires, col·locador de paviments, constructor de pous en xarxes de sanejaments, encofrador, ferrallista, constructor de teulades, pissarrer, aplicador de revestiments, enrajolador, instal·lador de sistemes d’impermeabilització en edificis i obres civils, impermeabilitzador de terrasses. 

En cas que estigueu interessats, contacteu al més aviat possible a gremiconstruccio@cecot.org 

Aprovació definitiva de la Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal relativa a la regulació de les reserves mínimes d’aparcament al terme municipal de Terrassa

Us informem de la publicació en el DOGC el 19 d’octubre de l’aprovació definitiva de la Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal relativa a la regulació de les reserves mínimes d’aparcament per a les promocions destinades a habitatge protegit en règim de lloguer i sistema d’allotjament dotacional, al terme municipal de Terrassa.

Si teniu algun dubte consulteu amb l’assessor en urbanisme i obres.

Consulta l’edicte

Els autònoms podran deduir-se l’IVA de les despeses del seu habitatge

El Tribunal Econòmic-Administratiu Central (TEAC) d’Espanya ha emès una resolució que permet a les persones treballadores autònomes deduir l’IVA dels subministraments com aigua, llum i gas per a un immoble que s’utilitzi parcialment per a l’activitat econòmica. Aquesta decisió unifica el criteri i posa fi a una controvèrsia anterior. La deducció es calcularà de manera proporcional en funció de l’ús empresarial de l’habitatge i es basa en la normativa i legislació vigent. Això és un reconeixement a una reivindicació històrica, tot i que l’impacte econòmic pot ser limitat per als autònoms que treballen des de casa i fan servir part de l’habitatge per a fins professionals.

Consulta als assessors

Incorporació d’ocupacions vinculades a la construcció i les instal·lacions al catàleg d’ocupacions de difícil cobertura

El Catàleg d’ocupacions de difícil cobertura del 3r trimestre de 2023 ha incorporat posicions tècniques vinculades al sector de la construcció i les instal·lacions. Us recordem que aquest catàleg estableix els llocs de treball autoritzats per fer contractacions a l’estranger. 

Publicació al BOE

Com homologar-te per treballar per Habitatge Terrassa | Cecot, 5 d’octubre 18h30

L’objectiu d’aquest acord marc és disposar d’una relació d’autònoms i empreses a qui contractar les activitats que es detallen a continuació: demolicions i desmuntages, paleteria i divisòries, revestiments, paviments, pintura, entre d’altres. 

Durant aquesta sessió, de la mà del nostre assessor en matèria de Contractació Administrativa, en José Luís Martínez i dels responsables de la Societat Municipal d’Habitatges de Terrassa, s’explicarà com omplir els impresos i preparar la documentació necessària, com ser una empresa guanyadora i es prepararà en directe una oferta pas a pas.

Inscripció

Decàleg per combatre els efectes del sol a la feina

L’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) ha engegat la campanya “Amb sol és temps de prevenció”, una acció de sensibilització dirigida a prevenir els danys associats a l’exposició a les altes temperatures i a la radiació solar en l’àmbit laboral. Els materials inclouen un decàleg de consells i recomanacions per combatre els efectes nocius de l’exposició a altes temperatures i radiació solar.

Més informació

Què és el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI)?

El Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya és un Registre administratiu, públic, electrònic, gratuït i de validesa indefinida, que té per objecte la inscripció de les dades relatives a les empreses que es vulguin inscriure. 

El RELI aporta beneficis i avantatges per a les empreses que volen licitar, així com per als òrgans de contractació, ja que agilita, facilita i simplifica les actuacions administratives. Principalment, el RELI facilita la concurrència de les empreses en els
procediments de contractació, perquè l’empresa inscrita no ha d’aportar els documents justificatius de les dades que consten en aquest registre i que estan vigents.
Únicament serà necessari declarar que les dades són vigents i que no han experimentat cap variació, si fos el cas.

Enllaç per inscriure’s en el Registre.

Si tens algun dubte, consulta amb l’assessor en contractació administrativa, en José Luís Martínez. 

Forma part dels proveïdors de la Societat Municipal d’Habitatges

Coneix l’acord marc 2024-2028

12 de juliol, 18 hores, Sessió híbrida

Pròximament, la Societat Municipal Habitatges de Terrassa té previst publicar un nou acord marc per al manteniment i reparació dels seus immobles per al període 2024-2028. L’objectiu d’aquest acord marc és disposar una relació d’autònoms i empreses a qui contractar les activitats que es detallen a continuació: demolicions i desmuntatges, paleteria i divisòries, revestiments, entre d’altres. 
 
Durant aquesta sessió, de la mà del nostre assessor en matèria de Contractació Administrativa, en José Luís Martínez i dels responsables de la Societat Municipal d’Habitatges de Terrassa, es donarà a conèixer en què consisteix l’acord marc. No et pots perdre aquesta oportunitat de negoci.

Més informació

Agència Tributària | Campanya de comunicació per al sector construcció i reformes

Us informem que l’Agència Tributària ha posat en marxa una campanya merament informativa per al sector de la construcció que serà objecte d’un seguiment específic per part dels Serveis d’Inspecció. El fet que sigui una campanya informativa implica que no és obligatori donar resposta, ni aportar documentació, a no ser que el contribuent ho consideri oportú.

Per això l’Agència Tributària enviarà un nombre limitat de cartes informatives en aquelles societats i persones físiques amb activitat econòmica relacionades amb la petita construcció o les reformes en cas que hi hagi inconsistències detectades en les seves declaracions.

Aquesta actuació s’emmarca en el pla de l’Agència Tributària per la millora del compliment voluntari de les obligacions fiscals i la prevenció dels incompliments, Directrius del Pla de Control per al 2023. Per a més informació contacteu amb els nostres assessors fiscals.

Pautes per evitar ocupacions il·legals

Us informem que des del Gremi de la Construcció del Vallès, en col·laboració amb el cos dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Municipal de Terrassa, hem consensuat unes pautes d’actuació per evitar les ocupacions il·legals d’habitatges de nova promoció i habitatges pendents d’enderroc o reforma

L’objectiu d’aquest mecanisme és evitar que les ocupacions il·legals es consolidin i que, per tant, els cossos policials puguin actuar amb celeritat i garantir que es restitueix la propietat de forma immediata.  

Us resumim breument aquestes pautes d’actuació que us aconsellem pugueu seguir en la mesura que us sigui possible: 

• L’habitatge ha d’estar protegit amb tancaments adequats, amb alarma connectada a central i/o càmeres amb sensors de moviment, amb l’objectiu de disposar d’una prova fefaent amb la data i hora de l’indici d’ocupació. En aquells casos que es considerin d’alt risc per la proximitat del lliurament a clients, es recomana la contractació de seguretat privada.

• En cas d’indicis d’ocupació:
o Cal trucar immediatament al telèfon d’emergències 112 o bé al telèfon de la Policia Municipal 092.
o Cal que la propietat es personi de manera acreditada perquè els Mossos o bé la Policia Municipal pugui comprovar la propietat de l’immoble ocupat.
o Cal evitar enfrontaments amb els ocupes.

• Amb la prova suficient de les càmeres, alarma i/o seguretat privada que permeti acreditar que tot just s’acaba de produir l’ocupació, els agents faran tot el possible per restituir la propietat de forma immediata.

• La propietat, una vegada s’han fet fora els ocupes, ha de garantir que l’immoble queda novament ben tancat.

• És aconsellable que ens pugueu facilitar les adreces d’obres noves o bé habitatges que vulgueu protegir, així com telèfons de contacte de la propietat, per tal d’elaborar un directori que facilitarem i actualitzarem als cossos policials periòdicament. L’objectiu és, en la mesura del possible, poder actuar amb la major celeritat i d’altra banda, incrementar la vigilància d’aquests espais.

Podeu ampliar informació a través de la secretaria tècnica del Gremi, Núria Martí, al telèfon 937361102 o bé al c/e gremiconstruccio@cecot.org.