The District | Districte d’inversors immobiliaris, del 19 al 21 d’octubre

Us informem de la fira The District que tindrà lloc entre el 19 i 21 d’octubre a la Fira de Barcelona com l’esdeveniment professional del Real Estate on es definirà el futur del sector a Europa. Més de 7.000 inversors i professionals del sector acudiran a descobrir els projectes on invertir en més de 250 firmes expositores.   

Alguns dels experts que revelaran les claus, millors inversions i el futur del sector a curt i mitjà termini són:
-Pere Viñolas, CEO Colonial
-Michael Abel, Chairman TPG
-Enrique Martínez Laguna, Managing Director CBRE
-Cristina García-Peri, Partner Azora
-Ismael Clemente, CEO Merlin Properties
-Iheb Nafaa, CEO Servihabitat
-Enrique Losantos, CEO JLL
-Michael Swank, Managing Director The Blackstone
-Alejandro Hernández-Puértolas, CEO HiPartners
-Eduard Mendiluce, CEO Anticipa
-Jacopo Burgio, Director Angelo Gordon
-Juan Pepa, Founder Stoneshield
-Luke Treasure, CEO Hines
-Toni Elías, Principal Sixth Street, entre altres.  

El Gremi de la Construcció com a col·laborador de l’esdeveniment disposa d’invitacions i descomptes per a tots els socis. Contacteu amb nosaltres i us informarem com aconseguir-les.

Informe anual de l’habitatge al Vallès Occidental 2021

Us adjuntem l’informe anual de l’habitatge 2021 elaborat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental. L’informe destaca: 

 • La construcció de nous habitatges a la comarca es va incrementar un 17% durant el 2021. Es van iniciar 1.842 habitatges, 268 més que l’any anterior. Paral·lelament, es van finalitzar 2.073 habitatges, 252 més que un any abans.
 • El mercat immobiliari comarcal recupera el dinamisme l’any següent de l’esclat de la crisi sanitària i socioeconòmica: la compravenda d’habitatges augmenta un 25,8% i els contractes de lloguer al voltant d’un 14,8%.
 • El preu mitjà de compravenda es va mantenir l’any 2021 (+0,5%) i se situa en 2.327 euros el metre quadrat. Els darrers cinc anys, el preu de compravenda s’ha incrementat prop d’un 35,6% a la comarca, per sobre de la pujada registrada al conjunt de Catalunya (+13,5%).
 • Sant Cugat del Vallès és el municipi amb el preu mitjà de compravenda més elevat (4.035 €/m2), seguit de Ripollet (2.973 €/m2), Cerdanyola del Vallès (2.830 €/m2) i Sant Quirze del Vallès (2.767 €/m2).
 • En canvi, el preu de lloguer mensual a la comarca disminueix un 2,2% respecte d’un any abans i se situa en el 727 euros al mes de mitjana, lleugerament per sobre de la mitjana catalana (724 €/mes). Els darrers cincs anys el preu del lloguer ha augmentat un 13,6% a la comarca. A Catalunya, l’increment ha estat del 10,6%.
 • Els municipis de la comarca amb els lloguers més alts són Sant Cugat del Vallès (1.175 €/mes), Matadepera (1.034 €/mes), Sant Quirze del Vallès (859 €/mes) i Viladecavalls (817 €/mes).
 • La població resident a la comarca destina, aproximadament, el 47% dels seus ingressos a pagar el lloguer i les persones propietàries amb hipoteques hi dediquen el 33%.
 • El Vallès Occidental disposa actualment de 16.471 habitatges de protecció oficial. Del total d’habitatges amb règim vigent de protecció, el 69% són de compravenda i el 28,6% de lloguer. Segons el règim de tinença, al voltant de la meitat (48,7%) són de promotors de caràcter públic i el 30,7% de privat.
 • Durant el 2021 es va iniciar la construcció de 187 HPO a la comarca, quatre vegades més que l’any anterior (+144) i s’han finalitzat 153, el triple que en 2020 (+101), sent la xifra més elevada des de 2013.

Edició: juliol 2022

Avanç Modificació Puntual del POUM pel 30% d’HPO | Presentació d’al·legacions

Us informem que des del Gremi de la Construcció del Vallès, amb el suport de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, de la patronal Cecot i la Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa, hem presentat un plec d’al·legacions a l’Avanç de la Modificació Puntual del POUM per a l’obtenció del 30% de l’habitatge social de protecció pública en àmbits del sòl urbà consolidat i no consolidat.
 
La principal motivació que ens ha dut a presentar aquestes al·legacions és que la mesura obliga a les noves promocions immobiliàries a destinar un 30% a habitatge de protecció oficial. D’altra banda, la base i les fonts d’informació sobre preus de sòl, preus de construcció i preus de venda que s’han emprat considerem que són errònies i incorrectes fet que comporta que la proposta, tal i com està plantejada per a la ciutat de Terrassa, sigui inviable i com a conseqüència l’activitat del sector de la construcció quedi aturada.
 
En aquest sentit, el plec d’al·legacions especifica que la Modificació del POUM resultaria contrària a dret, per vulnerar el principi d’interdicció i l’arbitrarietat en no partir de la realitat existent i fonamentar-se en un diagnòstic erroni.
 
El document d’al·legacions presentat ahir a l’Ajuntament analitza la proposta des d’un punt de vista jurídic i sobre tot econòmic, que és el que preocupa i és comú a totes les entitats signants ja que no només afecta al sector de la construcció i a totes les activitats auxiliars i de serveis del sector com són la fusteria, instal·ladors, transport, magatzems o pintors, per exposar alguns, sinó que impactarà directament sobre la ciutadania.
 
En l’avaluació econòmica i financera de l’Avanç de la MPOUM, el document d’al·legacions especifica que el resultat de l’anàlisi realitzat per les entitats és absolutament insuficient per poder valorar els impactes que pot tenir sobre el sector i sobre les finances municipals. Tot l’estudi està mancat de dades oficials que donin fiabilitat a les afirmacions que es contenen. Les entitats, mitjançant el document d’al·legacions, considerem haver demostrat que es poden cercar altres fonts d’informació més fiables.  

Per a més informació podeu contactar amb en Joan Boada, assessor d’Urbanisme i Obres | tel. 937361102 | gremiconstrucció@cecot.org

AVALIS | Línies d’avals tècnics per a licitacions 

AVALIS, empresa amb conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per al finançament a comunitats de propietaris i persones físiques i jurídiques privades, per als programes d’ajudes en matèria de rehabilitació residencial del Pla de recuperación transformació i resiliència, finançat en el marc dels fons Next Generation EU, ofereix línies d’avals tècnics per als socis del Gremi.  

Les línies d’avals tècnics per a licitacions es tramitaran directament a través d’AVALIS sense necessitat de la interlocució amb una entitat financera.  

Us adjuntem les condicions per ser soci del Gremi de la Construcció del Vallès.

Per a més informació contacteu amb la Núria Martí a través del telèfon 937361102 o per correu electrònic a gremiconstruccio@cecot.org

El Gremi de la Construcció del Vallès visita a l’alcalde de Terrassa

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, s’ha reunit aquest matí amb una representació del Gremi de la Construcció del Vallès, encapçalada pel seu president Toni Palet. La trobada ha servit per parlar de la situació del sector a la ciutat, els reptes de futur  i el fort impacte de l’encariment de costos energètics i les dificultats en el subministrament de primeres matèries per a les obres. La reunió ha tingut lloc a la seu d’alcaldia.

La cessió del 30% per a Habitatges de Protecció Oficial pot deixar Terrassa sense construcció de nous habitatges plurifamiliars els propers anys

 • El Gremi de la Construcció del Vallès ha traslladat la preocupació del sector davant la imminent aprovació de la mesura que obligarà als promotors immobiliaris a reservar el 30% dels edificis plurifamiliars per a habitatges de protecció oficial (HPO) a la ciutat.
 • Toni Palet: “Barcelona va aplicar aquesta mesura fa tres anys i ja s’ha vist que no estan assolint els resultats esperats”.
 • Des del Gremi es proposa la creació d’un consorci per a la promoció de l’habitatge social en el que intervinguin l’Ajuntament, l’ICF i el sector de la construcció. L’Ajuntament posa sòl públic a disposició dels promotors, l’ICF finança l’operació a baix interès i els promotors construeixen els habitatges de protecció oficial. “Amb la implementació d’aquesta mesura Terrassa podria cobrir les seves necessitats d’HPO en un període raonable de temps”.

Terrassa, 19 de novembre de 2021. El Gremi de la Construcció del Vallès s’ha reunit amb el regidor d’Urbanisme de Terrassa; Carles Caballero; la directora d’Urbanisme sostenibilitat, Cristina Escudé i la directora de serveis d’urbanisme, Marta Gómez. L’objectiu de la reunió era expressar la preocupació del sector davant la imminent aprovació de la mesura que obligarà als promotors immobiliaris a reservar el 30% dels edificis plurifamiliars per a habitatges de protecció oficial (HPO). El GCV considera que la situació que es viurà a Terrassa, un cop s’aprovi la incorporació en el planejament urbanístic l’obligació de destinar un 30% del sostre residencial en sòl urbà consolidat a habitatge de protecció pública, serà similar al que ja ha passat a Barcelona. El primers anys des de l’aprovació de la mesura hi haurà un fort creixement de construcció d’obra nova com a conseqüència de les llicències que es van tramitar abans de l’entrada en vigor, però que no generaran HPO, i després assistirem a un període que pot ser extraordinàriament llarg sense construcció de nous habitatges plurifamiliars, com ja esta passant a Barcelona.

El Gremi és sensible a la necessitat social de construir habitatges protegits que permetin l’accés a l’habitatge a tot tipus d’economies familiars. També és conscient que mesures unilaterals com la que va prendre Barcelona fa tres anys, i que ara vol aplicar l’Ajuntament de Terrassa, no donaran els resultats esperats, perquè no hi haurà promocions en les condicions apuntades pel consistori.

El regidor ha defensat que ha trigat dos anys en aprovar la mesura de la cessió del 30% per disposar de temps per analitzar la repercussió i minimitzar-ne l’impacte en el sector, però la prorroga ha arribat al final i està previst que la mesura s’aprovi abans de finals d’any. Igualment, des d’Urbanisme no tenen en compte que tots els nous desenvolupaments, des de fa anys, ja tenen una forta cessió de sòl a l’Ajuntament per tal que ells promocionin habitatges de HPO. I que del que ara estem parlant és de construir habitatge de HPO per part del promotor (contra el seu compte d’explotació) en sòl urbà consolidat.

El Gremi de la Construcció va mostrar el que suposaria l’aplicació de la cessió del 30% mitjançant un estudi exhaustiu amb casos reals i en el qual es demostra que Terrassa es pot quedar sense construcció de nous habitatges els propers anys. L’estudi demostra que la cessió del 30% per HPO es traduirà en pèrdues directes per al promotor, que farà inviable afrontar noves promocions d’habitatge a Terrassa. Els promotors descarten traslladar la compensació del 30% d’HPO al preu final de l’habitatge lliure per no encarir més l’oferta, conscients que ja es veurà afectada pel fort encariment dels materials de construcció. És per això que el més probable sigui que els promotors cerquin altres localitats per construir deixant Terrassa sense edificis d’habitatges plurifamiliars nous.

En termes generals, i deixant de banda la inflació, el sobre cost en el preu de l’habitatge de la mesura que vol aprovar l’Ajuntament és aproximadament d’un 20%. Per il·lustrar-lo, els promotors indiquen que un habitatge lliure de 80m², al qual se l’hagués de repercutir el cost de la cessió del 30% per HPO, passaria de valdre en el mercat 250.000€ a 300.000€.

Per evitar l’escalada alcista o deixar a Terrassa sense habitatge nou els propers anys, el Gremi va proposar al responsables municipals crear un consorci per a la promoció de l’habitatge social en el que intervinguin tres actors: l’Ajuntament, l’Institut Català de Finances i el sector de la construcció. La proposta consisteix en que l’Ajuntament posa sòl públic a disposició dels promotors, l’ICF finança l’operació a baix interès i els promotors construeixen els habitatges de protecció oficial. Amb la implementació d’aquesta mesura Terrassa podria cobrir les seves necessitats d’HPO en un període raonable de temps. També es va indicar que caldria esperar a l’aprovació per part del parlament espanyol de la nova llei d’habitatge i que podria entrar en vigor a finals del proper any.

El sector s’ofereix per participar en una taula d’estudi publico-privada, en la qual també hi participi l’Ajuntament, per tractar el tema i donar-li una solució per a tothom i sostenible en el temps. Aquesta taula tindria com a finalitat estudiar les diferents propostes aportades pel sector i altres agents socials i institucionals amb la voluntat de resoldre el problema de la manca d’habitatge social.

El Gremi insisteix en la seva voluntat de diàleg i es reafirma en la necessitat de cercar una solució per evitar l’escenari descrit i garantir la construcció d’habitatges plurifamiliars que es puguin destinar tant al mercat lliure com de protecció oficial.

Informe de Conjuntura CEPCO octubre 2021

Us adjuntem l‘informe de Conjuntura elaborat per la Confederació Española d’Associacions de Fabricants de Productes de Construcció (CEPCO), del mes d’octubre 2021, amb les dades següents:

• Les exportacions creixen, en els vuit primers mesos d’any, un 30,6% respecte al mateix període de l’any 2020 i un 13% respecte a 2019. En termes interanuals, aquesta taxa és del 20,4%.

• La taxa d’atur del sector en el tercer trimestre de l’any aconsegueix el 8,8%, gairebé sis punts per sota de la taxa nacional. La xifra d’ocupats, 380.000, és similar als llocs de treball prepandèmia.

• En els set primers mesos de l’any s’han iniciat més de 61.000 habitatges un 25,5% més que les iniciades en el mateix període de l’any anterior.

• La taxa de variació anual de l’índex general de preus industrials sense Energia, a l’agost, augmenta quatre dècimes, fins al 8,8%, situant-se gairebé 15 punts per sota de la del IPRI general. Aquesta taxa és la més alta des de gener de 1985.

Informe de Conjuntura econòmica CEPCO

Us adjuntem l’informe de Conjuntura econòmica elaborat per la Confederació Española d’Associacions de Fabricants de Productes de Construcció (CEPCO), aquest cop el corresponent al mes de setembre 2021. L’informe destaca:

 • La taxa anual de l’Índex de Preus Industrials (IPRI) general el mes d’agost és del 18,0%, gairebé dos punts i mig per sobre de la registrada al juliol i la més alta des de maig de 1980. La variació anual de l’índex general de preus industrials sense Energia, a l’agost, és del 8,4%, gairebé 10 punts per sota de la del IPRI general. Aquesta taxa és la més alta des de febrer de 1985.
 • Les exportacions creixen, en els set primers mesos d’any un 30,9% respecte al mateix període de l’any 2020 i un 11,3% respecte a 2019. En termes interanuals, aquesta taxa és del 18,1% set punts percentuals més que la taxa nacional.
 • La compravenda d’habitatge nou ascendeix a 65.000 unitats en els set primers mesos de l’any, un 44,7% més que en el mateix període de l’any anterior i un augment del 28,6% en l’interanual acumulat.
 • En el primer quadrimestre de l’any s’han iniciat prop de 42.000 habitatges un 20,4% més que les iniciades en el mateix període de l’any anterior.
 • El consum d’àrids sofreix un descens del 9,6% en 2020, menys intens del que es preveu però amb importants diferències territorials.