Decàleg per combatre els efectes del sol a la feina

L’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) ha engegat la campanya “Amb sol és temps de prevenció”, una acció de sensibilització dirigida a prevenir els danys associats a l’exposició a les altes temperatures i a la radiació solar en l’àmbit laboral. Els materials inclouen un decàleg de consells i recomanacions per combatre els efectes nocius de l’exposició a altes temperatures i radiació solar.

Més informació

Què és el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI)?

El Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya és un Registre administratiu, públic, electrònic, gratuït i de validesa indefinida, que té per objecte la inscripció de les dades relatives a les empreses que es vulguin inscriure. 

El RELI aporta beneficis i avantatges per a les empreses que volen licitar, així com per als òrgans de contractació, ja que agilita, facilita i simplifica les actuacions administratives. Principalment, el RELI facilita la concurrència de les empreses en els
procediments de contractació, perquè l’empresa inscrita no ha d’aportar els documents justificatius de les dades que consten en aquest registre i que estan vigents.
Únicament serà necessari declarar que les dades són vigents i que no han experimentat cap variació, si fos el cas.

Enllaç per inscriure’s en el Registre.

Si tens algun dubte, consulta amb l’assessor en contractació administrativa, en José Luís Martínez. 

Forma part dels proveïdors de la Societat Municipal d’Habitatges

Coneix l’acord marc 2024-2028

12 de juliol, 18 hores, Sessió híbrida

Pròximament, la Societat Municipal Habitatges de Terrassa té previst publicar un nou acord marc per al manteniment i reparació dels seus immobles per al període 2024-2028. L’objectiu d’aquest acord marc és disposar una relació d’autònoms i empreses a qui contractar les activitats que es detallen a continuació: demolicions i desmuntatges, paleteria i divisòries, revestiments, entre d’altres. 
 
Durant aquesta sessió, de la mà del nostre assessor en matèria de Contractació Administrativa, en José Luís Martínez i dels responsables de la Societat Municipal d’Habitatges de Terrassa, es donarà a conèixer en què consisteix l’acord marc. No et pots perdre aquesta oportunitat de negoci.

Més informació

Agència Tributària | Campanya de comunicació per al sector construcció i reformes

Us informem que l’Agència Tributària ha posat en marxa una campanya merament informativa per al sector de la construcció que serà objecte d’un seguiment específic per part dels Serveis d’Inspecció. El fet que sigui una campanya informativa implica que no és obligatori donar resposta, ni aportar documentació, a no ser que el contribuent ho consideri oportú.

Per això l’Agència Tributària enviarà un nombre limitat de cartes informatives en aquelles societats i persones físiques amb activitat econòmica relacionades amb la petita construcció o les reformes en cas que hi hagi inconsistències detectades en les seves declaracions.

Aquesta actuació s’emmarca en el pla de l’Agència Tributària per la millora del compliment voluntari de les obligacions fiscals i la prevenció dels incompliments, Directrius del Pla de Control per al 2023. Per a més informació contacteu amb els nostres assessors fiscals.

Pautes per evitar ocupacions il·legals

Us informem que des del Gremi de la Construcció del Vallès, en col·laboració amb el cos dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Municipal de Terrassa, hem consensuat unes pautes d’actuació per evitar les ocupacions il·legals d’habitatges de nova promoció i habitatges pendents d’enderroc o reforma

L’objectiu d’aquest mecanisme és evitar que les ocupacions il·legals es consolidin i que, per tant, els cossos policials puguin actuar amb celeritat i garantir que es restitueix la propietat de forma immediata.  

Us resumim breument aquestes pautes d’actuació que us aconsellem pugueu seguir en la mesura que us sigui possible: 

• L’habitatge ha d’estar protegit amb tancaments adequats, amb alarma connectada a central i/o càmeres amb sensors de moviment, amb l’objectiu de disposar d’una prova fefaent amb la data i hora de l’indici d’ocupació. En aquells casos que es considerin d’alt risc per la proximitat del lliurament a clients, es recomana la contractació de seguretat privada.

• En cas d’indicis d’ocupació:
o Cal trucar immediatament al telèfon d’emergències 112 o bé al telèfon de la Policia Municipal 092.
o Cal que la propietat es personi de manera acreditada perquè els Mossos o bé la Policia Municipal pugui comprovar la propietat de l’immoble ocupat.
o Cal evitar enfrontaments amb els ocupes.

• Amb la prova suficient de les càmeres, alarma i/o seguretat privada que permeti acreditar que tot just s’acaba de produir l’ocupació, els agents faran tot el possible per restituir la propietat de forma immediata.

• La propietat, una vegada s’han fet fora els ocupes, ha de garantir que l’immoble queda novament ben tancat.

• És aconsellable que ens pugueu facilitar les adreces d’obres noves o bé habitatges que vulgueu protegir, així com telèfons de contacte de la propietat, per tal d’elaborar un directori que facilitarem i actualitzarem als cossos policials periòdicament. L’objectiu és, en la mesura del possible, poder actuar amb la major celeritat i d’altra banda, incrementar la vigilància d’aquests espais.

Podeu ampliar informació a través de la secretaria tècnica del Gremi, Núria Martí, al telèfon 937361102 o bé al c/e gremiconstruccio@cecot.org.

The District | Districte d’inversors immobiliaris, del 19 al 21 d’octubre

Us informem de la fira The District que tindrà lloc entre el 19 i 21 d’octubre a la Fira de Barcelona com l’esdeveniment professional del Real Estate on es definirà el futur del sector a Europa. Més de 7.000 inversors i professionals del sector acudiran a descobrir els projectes on invertir en més de 250 firmes expositores.   

Alguns dels experts que revelaran les claus, millors inversions i el futur del sector a curt i mitjà termini són:
-Pere Viñolas, CEO Colonial
-Michael Abel, Chairman TPG
-Enrique Martínez Laguna, Managing Director CBRE
-Cristina García-Peri, Partner Azora
-Ismael Clemente, CEO Merlin Properties
-Iheb Nafaa, CEO Servihabitat
-Enrique Losantos, CEO JLL
-Michael Swank, Managing Director The Blackstone
-Alejandro Hernández-Puértolas, CEO HiPartners
-Eduard Mendiluce, CEO Anticipa
-Jacopo Burgio, Director Angelo Gordon
-Juan Pepa, Founder Stoneshield
-Luke Treasure, CEO Hines
-Toni Elías, Principal Sixth Street, entre altres.  

El Gremi de la Construcció com a col·laborador de l’esdeveniment disposa d’invitacions i descomptes per a tots els socis. Contacteu amb nosaltres i us informarem com aconseguir-les.

Informe anual de l’habitatge al Vallès Occidental 2021

Us adjuntem l’informe anual de l’habitatge 2021 elaborat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental. L’informe destaca: 

  • La construcció de nous habitatges a la comarca es va incrementar un 17% durant el 2021. Es van iniciar 1.842 habitatges, 268 més que l’any anterior. Paral·lelament, es van finalitzar 2.073 habitatges, 252 més que un any abans.
  • El mercat immobiliari comarcal recupera el dinamisme l’any següent de l’esclat de la crisi sanitària i socioeconòmica: la compravenda d’habitatges augmenta un 25,8% i els contractes de lloguer al voltant d’un 14,8%.
  • El preu mitjà de compravenda es va mantenir l’any 2021 (+0,5%) i se situa en 2.327 euros el metre quadrat. Els darrers cinc anys, el preu de compravenda s’ha incrementat prop d’un 35,6% a la comarca, per sobre de la pujada registrada al conjunt de Catalunya (+13,5%).
  • Sant Cugat del Vallès és el municipi amb el preu mitjà de compravenda més elevat (4.035 €/m2), seguit de Ripollet (2.973 €/m2), Cerdanyola del Vallès (2.830 €/m2) i Sant Quirze del Vallès (2.767 €/m2).
  • En canvi, el preu de lloguer mensual a la comarca disminueix un 2,2% respecte d’un any abans i se situa en el 727 euros al mes de mitjana, lleugerament per sobre de la mitjana catalana (724 €/mes). Els darrers cincs anys el preu del lloguer ha augmentat un 13,6% a la comarca. A Catalunya, l’increment ha estat del 10,6%.
  • Els municipis de la comarca amb els lloguers més alts són Sant Cugat del Vallès (1.175 €/mes), Matadepera (1.034 €/mes), Sant Quirze del Vallès (859 €/mes) i Viladecavalls (817 €/mes).
  • La població resident a la comarca destina, aproximadament, el 47% dels seus ingressos a pagar el lloguer i les persones propietàries amb hipoteques hi dediquen el 33%.
  • El Vallès Occidental disposa actualment de 16.471 habitatges de protecció oficial. Del total d’habitatges amb règim vigent de protecció, el 69% són de compravenda i el 28,6% de lloguer. Segons el règim de tinença, al voltant de la meitat (48,7%) són de promotors de caràcter públic i el 30,7% de privat.
  • Durant el 2021 es va iniciar la construcció de 187 HPO a la comarca, quatre vegades més que l’any anterior (+144) i s’han finalitzat 153, el triple que en 2020 (+101), sent la xifra més elevada des de 2013.

Edició: juliol 2022

Avanç Modificació Puntual del POUM pel 30% d’HPO | Presentació d’al·legacions

Us informem que des del Gremi de la Construcció del Vallès, amb el suport de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, de la patronal Cecot i la Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa, hem presentat un plec d’al·legacions a l’Avanç de la Modificació Puntual del POUM per a l’obtenció del 30% de l’habitatge social de protecció pública en àmbits del sòl urbà consolidat i no consolidat.
 
La principal motivació que ens ha dut a presentar aquestes al·legacions és que la mesura obliga a les noves promocions immobiliàries a destinar un 30% a habitatge de protecció oficial. D’altra banda, la base i les fonts d’informació sobre preus de sòl, preus de construcció i preus de venda que s’han emprat considerem que són errònies i incorrectes fet que comporta que la proposta, tal i com està plantejada per a la ciutat de Terrassa, sigui inviable i com a conseqüència l’activitat del sector de la construcció quedi aturada.
 
En aquest sentit, el plec d’al·legacions especifica que la Modificació del POUM resultaria contrària a dret, per vulnerar el principi d’interdicció i l’arbitrarietat en no partir de la realitat existent i fonamentar-se en un diagnòstic erroni.
 
El document d’al·legacions presentat ahir a l’Ajuntament analitza la proposta des d’un punt de vista jurídic i sobre tot econòmic, que és el que preocupa i és comú a totes les entitats signants ja que no només afecta al sector de la construcció i a totes les activitats auxiliars i de serveis del sector com són la fusteria, instal·ladors, transport, magatzems o pintors, per exposar alguns, sinó que impactarà directament sobre la ciutadania.
 
En l’avaluació econòmica i financera de l’Avanç de la MPOUM, el document d’al·legacions especifica que el resultat de l’anàlisi realitzat per les entitats és absolutament insuficient per poder valorar els impactes que pot tenir sobre el sector i sobre les finances municipals. Tot l’estudi està mancat de dades oficials que donin fiabilitat a les afirmacions que es contenen. Les entitats, mitjançant el document d’al·legacions, considerem haver demostrat que es poden cercar altres fonts d’informació més fiables.  

Per a més informació podeu contactar amb en Joan Boada, assessor d’Urbanisme i Obres | tel. 937361102 | gremiconstrucció@cecot.org

AVALIS | Línies d’avals tècnics per a licitacions 

AVALIS, empresa amb conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per al finançament a comunitats de propietaris i persones físiques i jurídiques privades, per als programes d’ajudes en matèria de rehabilitació residencial del Pla de recuperación transformació i resiliència, finançat en el marc dels fons Next Generation EU, ofereix línies d’avals tècnics per als socis del Gremi.  

Les línies d’avals tècnics per a licitacions es tramitaran directament a través d’AVALIS sense necessitat de la interlocució amb una entitat financera.  

Us adjuntem les condicions per ser soci del Gremi de la Construcció del Vallès.

Per a més informació contacteu amb la Núria Martí a través del telèfon 937361102 o per correu electrònic a gremiconstruccio@cecot.org

El Gremi de la Construcció del Vallès visita a l’alcalde de Terrassa

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, s’ha reunit aquest matí amb una representació del Gremi de la Construcció del Vallès, encapçalada pel seu president Toni Palet. La trobada ha servit per parlar de la situació del sector a la ciutat, els reptes de futur  i el fort impacte de l’encariment de costos energètics i les dificultats en el subministrament de primeres matèries per a les obres. La reunió ha tingut lloc a la seu d’alcaldia.