Índexs de preus oficials corresponents al 2n trimestre de 2023

Us facilitem l’Ordre HFP/1358/2023, de 15 de desembre que inclou els índexs de preus de la mà d’obra i materials per al segon trimestre de 2023.

Més informació