Assessor Prevenció de Riscos Laborals

Irene Mael

S’ofereix assessorament en:

Assumptes relatius a l’organització preventiva, a la documentació i informes preventius (avaluacions de riscos i planificació)

Coordinació d’activitats empresarials (CAE)

Investigacions d’accidents de treball i malalties professionals

Aspectes relacionats amb la medicina del treball, tant en la vigilància de la salut col·lectiva com individual: Personal sensible, risc embaràs, treball amb menors, …

Actuacions inspectores (requeriments, actes d’infracció, etc.)

Activitats formatives en matèria preventiva

Novetats legislatives en la matèria.

Assessorament en elaboració d’al·legacions i recursos d’alçada a actes d’infracció