Denúncies als mossos

PROCEDIMENT PER TRAMITAR LES DENÚNCIES DE ROBATORIS

En la passada Assemblea General Ordinària, vam fer la presentació d’un nou format per poder tramitar les denúncies de robatoris a les obres amb més agilitat i sense tanta burocràcia.

Es tracta d’omplir un model de denúncia i portar-lo al Departament dels Mossos d’Esquadra.

Informació necessària presentar una denúncia són els següents:
Dades de la persona que denúncia:
Nom i cognoms, més totes les dades que constin en el DNI (data naixement, lloc, nom pare i mare, núm. DNI, adreça) i telèfon de contacte.

Exposició dels fets:

 • En la qualitat que declara: PROPIETARI / ADMINISTRADOR / RESPONSABLE / TREBALLADOR..
 • Data i hora aproximada en la que s’han produït els fets.
 • Lloc concret on ha succeït: obra en construcció, caseta, domicili, empresa…
 • Si l’empresa està connectada o no a una central receptora d’alarmes.
 • Quines mesures de seguretat té l’empresa.
 • Explicat les circumstàncies dels fets: què ha passat?, com i per on han entrat?.
 • Comunicar si hi pot haver algun testimoni, si es pot intuir qui ha estat o exposar que es desconeix l’autor.
 • Valoració aproximada del total dels danys.
 • Llistat del valor dels objectes sostrets (si és possible aportar números de sèrie dels objectes, maquinàries, etc., donat que en cas de ser recuperats es pot fer recerca a nivell informàtic i trobar el titular).
 • Si es disposa de càmeres dins l’empresa (si hi ha alguna entitat bancària a prop).
 • Exposar si disposa d’assegurança.
 • Afegir si es lliura algun objecte al Cos de Mossos d’Esquadra (objecte trobat, objecte utilitzat per utilitzar d’il.lícit).

Clicant aquí veureu un model de denúncia que s’hauria d’omplir i portar-lo a la Comissaria dels Mossos d’Esquadra de la població on s’hagin produït els fets, o a la que estigui més a prop de l’empresa.

Per a més informació pot posar-se en contacte amb les oficines del Gremi.