Zona de baixes emissions | S’ajorna el règim sancionador als vehicles professionals

Amb l’objectiu de reduir la contaminació i protegir la salut de tothom, des de l’1 de gener d’enguany es va posar en marxa la Zona de Baixes Emissions (ZBE) Rondes de Barcelona, un espai on no es permet la circulació dels vehicles més contaminants, als quals no els correspon cap distintiu ambiental de la DGT, els dies laborables, de dilluns a divendres, de 7h a 20h.

Després d’un temps d’adaptació ha entrat en vigor el règim sancionadorper als vehicles lleugers com motos i ciclomotors (L) i turismes (M1) sense etiqueta ambiental. Tot i això, s’ha establert una moratòria (fins al 31 de març de 2021) per a vehicles de les categories M1 i L per a l’activitat professional de persones amb ingressos baixos. Els interessats han de sol·licitar l’alta del vehicle al Registre metropolità de vehicles estrangers i altres vehicles autoritzats. Una vegada validat el compliment dels requisits es comunicarà al sol·licitant l’alta del vehicle al registre i l’autorització per poder circular per la ZBE Rondes de Barcelona fins a la finalització de la moratòria.

Progressivament també quedaran afectats:

  • A partir de l’1 d’abril del 2021, les furgonetes (categoria N1) de benzina anteriors a la norma Euro 3 i les dièsel anteriors a la norma Euro 4.
  • A partir de l’1 de juliol del 2021, els camions (N2, N3) i autocars petits (M2) anteriors a la norma Euro 4.
  • A partir de l’1 de gener del 2022, els autobusos i autocars (M3) destinats al transport col·lectiu anteriors a la norma Euro 4.

Trobareu tota informació en el web de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.