Subvencions per als promotors que construeixin habitatges amb protecció oficial de lloguer

La Secretaria de l’Agenda Urbana i Territori del Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ha obert una convocatòria  de subvencions dirigida als promotors privats que vulguin construir habitatge de lloguer amb protecció oficial. S’hi poden acollir promotors, tant persones físiques com jurídiques, que promoguin aquest tipus d’habitatge per un període mínim de 25 anys destinat a persones amb ingressos per sota dels 33.838 euros anuals, segons la tipologia de l’ajut.


Aquestes subvencions permeten als promotors accedir a ajuts amb un import més o menys elevat en funció de la quota mensual que podran cobrar posteriorment als llogaters. Així, la convocatòria estableix que, entre els factors que ponderaran a l’hora d’atorgar les subvencions, es troben el municipi, el tipus de promotor, el termini durant el qual es destinaran els habitatges a lloguer protegit (que no pot ser inferior als 25 anys, però que pot arribar a ser indefinit), i el tipus de certificació energètica que ofereixi el projecte.  

Hi ha dues modalitats de subvenció a les quals es poden acollir els promotors interessats:

Al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya es poden consultar el llistat de municipis en funció de les zones geogràfiques a efectes d’aplicació de la normativa d’habitatges amb protecció oficial i les taules d’ingressos de referència en matèria d’habitatge.

Per ampliar la informació cliqueu aquí.

Ampliació de l’import per a la retirada de residus de la construcció que continguin amiant

A més a més us informem de la Resolució TES/1218/2020, de 29 de maig, per la qual s’amplia l’import màxim de la dotació econòmica destinat a la convocatòria oberta d’ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya. L’import addicional és de 500.000 euros.