Aprovació definitiva de la Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal relativa a la regulació de les reserves mínimes d’aparcament al terme municipal de Terrassa

Us informem de la publicació en el DOGC el 19 d’octubre de l’aprovació definitiva de la Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal relativa a la regulació de les reserves mínimes d’aparcament per a les promocions destinades a habitatge protegit en règim de lloguer i sistema d’allotjament dotacional, al terme municipal de Terrassa.

Si teniu algun dubte consulteu amb l’assessor en urbanisme i obres.

Consulta l’edicte