Convocatòria d’ajuts per la retirada d’amiant

Publicada la convocatòria d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya

El 5 de juliol s’ha publicat al DOGC la convocatòria per a la concessió d’ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya.

El termini per presentar sol·licituds en aquesta convocatòria serà des de la publicació d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins a l’exhauriment de la disponibilitat pressupostària i en tot cas fins al 29 de novembre de 2019.

Per tramitar la sol·licitud podeu fer-ho a través d’aquest enllaç.

Us recordem que les bases reguladores de la subvenció es van publicar el passat 8 de maig, les podeu consultar aquí.  

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.