Informe anual de l’habitatge al Vallès Occidental 2021

Us adjuntem l’informe anual de l’habitatge 2021 elaborat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental. L’informe destaca: 

  • La construcció de nous habitatges a la comarca es va incrementar un 17% durant el 2021. Es van iniciar 1.842 habitatges, 268 més que l’any anterior. Paral·lelament, es van finalitzar 2.073 habitatges, 252 més que un any abans.
  • El mercat immobiliari comarcal recupera el dinamisme l’any següent de l’esclat de la crisi sanitària i socioeconòmica: la compravenda d’habitatges augmenta un 25,8% i els contractes de lloguer al voltant d’un 14,8%.
  • El preu mitjà de compravenda es va mantenir l’any 2021 (+0,5%) i se situa en 2.327 euros el metre quadrat. Els darrers cinc anys, el preu de compravenda s’ha incrementat prop d’un 35,6% a la comarca, per sobre de la pujada registrada al conjunt de Catalunya (+13,5%).
  • Sant Cugat del Vallès és el municipi amb el preu mitjà de compravenda més elevat (4.035 €/m2), seguit de Ripollet (2.973 €/m2), Cerdanyola del Vallès (2.830 €/m2) i Sant Quirze del Vallès (2.767 €/m2).
  • En canvi, el preu de lloguer mensual a la comarca disminueix un 2,2% respecte d’un any abans i se situa en el 727 euros al mes de mitjana, lleugerament per sobre de la mitjana catalana (724 €/mes). Els darrers cincs anys el preu del lloguer ha augmentat un 13,6% a la comarca. A Catalunya, l’increment ha estat del 10,6%.
  • Els municipis de la comarca amb els lloguers més alts són Sant Cugat del Vallès (1.175 €/mes), Matadepera (1.034 €/mes), Sant Quirze del Vallès (859 €/mes) i Viladecavalls (817 €/mes).
  • La població resident a la comarca destina, aproximadament, el 47% dels seus ingressos a pagar el lloguer i les persones propietàries amb hipoteques hi dediquen el 33%.
  • El Vallès Occidental disposa actualment de 16.471 habitatges de protecció oficial. Del total d’habitatges amb règim vigent de protecció, el 69% són de compravenda i el 28,6% de lloguer. Segons el règim de tinença, al voltant de la meitat (48,7%) són de promotors de caràcter públic i el 30,7% de privat.
  • Durant el 2021 es va iniciar la construcció de 187 HPO a la comarca, quatre vegades més que l’any anterior (+144) i s’han finalitzat 153, el triple que en 2020 (+101), sent la xifra més elevada des de 2013.

Edició: juliol 2022