La cessió del 30% per a Habitatges de Protecció Oficial pot deixar Terrassa sense construcció de nous habitatges plurifamiliars els propers anys

  • El Gremi de la Construcció del Vallès ha traslladat la preocupació del sector davant la imminent aprovació de la mesura que obligarà als promotors immobiliaris a reservar el 30% dels edificis plurifamiliars per a habitatges de protecció oficial (HPO) a la ciutat.
  • Toni Palet: “Barcelona va aplicar aquesta mesura fa tres anys i ja s’ha vist que no estan assolint els resultats esperats”.
  • Des del Gremi es proposa la creació d’un consorci per a la promoció de l’habitatge social en el que intervinguin l’Ajuntament, l’ICF i el sector de la construcció. L’Ajuntament posa sòl públic a disposició dels promotors, l’ICF finança l’operació a baix interès i els promotors construeixen els habitatges de protecció oficial. “Amb la implementació d’aquesta mesura Terrassa podria cobrir les seves necessitats d’HPO en un període raonable de temps”.

Terrassa, 19 de novembre de 2021. El Gremi de la Construcció del Vallès s’ha reunit amb el regidor d’Urbanisme de Terrassa; Carles Caballero; la directora d’Urbanisme sostenibilitat, Cristina Escudé i la directora de serveis d’urbanisme, Marta Gómez. L’objectiu de la reunió era expressar la preocupació del sector davant la imminent aprovació de la mesura que obligarà als promotors immobiliaris a reservar el 30% dels edificis plurifamiliars per a habitatges de protecció oficial (HPO). El GCV considera que la situació que es viurà a Terrassa, un cop s’aprovi la incorporació en el planejament urbanístic l’obligació de destinar un 30% del sostre residencial en sòl urbà consolidat a habitatge de protecció pública, serà similar al que ja ha passat a Barcelona. El primers anys des de l’aprovació de la mesura hi haurà un fort creixement de construcció d’obra nova com a conseqüència de les llicències que es van tramitar abans de l’entrada en vigor, però que no generaran HPO, i després assistirem a un període que pot ser extraordinàriament llarg sense construcció de nous habitatges plurifamiliars, com ja esta passant a Barcelona.

El Gremi és sensible a la necessitat social de construir habitatges protegits que permetin l’accés a l’habitatge a tot tipus d’economies familiars. També és conscient que mesures unilaterals com la que va prendre Barcelona fa tres anys, i que ara vol aplicar l’Ajuntament de Terrassa, no donaran els resultats esperats, perquè no hi haurà promocions en les condicions apuntades pel consistori.

El regidor ha defensat que ha trigat dos anys en aprovar la mesura de la cessió del 30% per disposar de temps per analitzar la repercussió i minimitzar-ne l’impacte en el sector, però la prorroga ha arribat al final i està previst que la mesura s’aprovi abans de finals d’any. Igualment, des d’Urbanisme no tenen en compte que tots els nous desenvolupaments, des de fa anys, ja tenen una forta cessió de sòl a l’Ajuntament per tal que ells promocionin habitatges de HPO. I que del que ara estem parlant és de construir habitatge de HPO per part del promotor (contra el seu compte d’explotació) en sòl urbà consolidat.

El Gremi de la Construcció va mostrar el que suposaria l’aplicació de la cessió del 30% mitjançant un estudi exhaustiu amb casos reals i en el qual es demostra que Terrassa es pot quedar sense construcció de nous habitatges els propers anys. L’estudi demostra que la cessió del 30% per HPO es traduirà en pèrdues directes per al promotor, que farà inviable afrontar noves promocions d’habitatge a Terrassa. Els promotors descarten traslladar la compensació del 30% d’HPO al preu final de l’habitatge lliure per no encarir més l’oferta, conscients que ja es veurà afectada pel fort encariment dels materials de construcció. És per això que el més probable sigui que els promotors cerquin altres localitats per construir deixant Terrassa sense edificis d’habitatges plurifamiliars nous.

En termes generals, i deixant de banda la inflació, el sobre cost en el preu de l’habitatge de la mesura que vol aprovar l’Ajuntament és aproximadament d’un 20%. Per il·lustrar-lo, els promotors indiquen que un habitatge lliure de 80m², al qual se l’hagués de repercutir el cost de la cessió del 30% per HPO, passaria de valdre en el mercat 250.000€ a 300.000€.

Per evitar l’escalada alcista o deixar a Terrassa sense habitatge nou els propers anys, el Gremi va proposar al responsables municipals crear un consorci per a la promoció de l’habitatge social en el que intervinguin tres actors: l’Ajuntament, l’Institut Català de Finances i el sector de la construcció. La proposta consisteix en que l’Ajuntament posa sòl públic a disposició dels promotors, l’ICF finança l’operació a baix interès i els promotors construeixen els habitatges de protecció oficial. Amb la implementació d’aquesta mesura Terrassa podria cobrir les seves necessitats d’HPO en un període raonable de temps. També es va indicar que caldria esperar a l’aprovació per part del parlament espanyol de la nova llei d’habitatge i que podria entrar en vigor a finals del proper any.

El sector s’ofereix per participar en una taula d’estudi publico-privada, en la qual també hi participi l’Ajuntament, per tractar el tema i donar-li una solució per a tothom i sostenible en el temps. Aquesta taula tindria com a finalitat estudiar les diferents propostes aportades pel sector i altres agents socials i institucionals amb la voluntat de resoldre el problema de la manca d’habitatge social.

El Gremi insisteix en la seva voluntat de diàleg i es reafirma en la necessitat de cercar una solució per evitar l’escenari descrit i garantir la construcció d’habitatges plurifamiliars que es puguin destinar tant al mercat lliure com de protecció oficial.