La Fundació Laboral de la Construcció apropa els joves al sector de la construcció com una oportunitat d’ocupació o futur estable

Segons les últimes dades del mes d’octubre de l’Observatori Industrial de la Construcció de la Fundació Laboral, el nombre d’afiliats mitjans del sector de la construcció va arribar a la xifra d’1.392.905 persones treballadores, fet que va suposar un creixement del 3% respecte a l’any passat (41.077 afiliacions més que el 2022) i un 0,9% més que el mes de setembre.

Més informació