Agència Tributària | Campanya de comunicació per al sector construcció i reformes

Us informem que l’Agència Tributària ha posat en marxa una campanya merament informativa per al sector de la construcció que serà objecte d’un seguiment específic per part dels Serveis d’Inspecció. El fet que sigui una campanya informativa implica que no és obligatori donar resposta, ni aportar documentació, a no ser que el contribuent ho consideri oportú.

Per això l’Agència Tributària enviarà un nombre limitat de cartes informatives en aquelles societats i persones físiques amb activitat econòmica relacionades amb la petita construcció o les reformes en cas que hi hagi inconsistències detectades en les seves declaracions.

Aquesta actuació s’emmarca en el pla de l’Agència Tributària per la millora del compliment voluntari de les obligacions fiscals i la prevenció dels incompliments, Directrius del Pla de Control per al 2023. Per a més informació contacteu amb els nostres assessors fiscals.