Àrea de vianants | Accés al centre de Terrassa amb vehicle professional

L’Ajuntament de Terrassa ha desplegat recentment l’ampliació de la zona de vianants de bona part dels carrers del centre de la ciutat, de manera que s’ha reduït la zona destinada als vehicles de motor. Aquestes àrees són vigents des de l’1 de juliol. Trobareu tota la informació aquí.  

Només podran circular en les àrees de vianants les persones residents amb les següents excepcions justificades:
 
Reparacions urgents en habitatges, emplenant el tràmit de sol·licituds temporals. Podeu sol·licitar-lo fins 48 hores després d’haver accedit, indicant la finca on s’ha fet la reparació urgent i adjuntant una foto de l’avaria, si és possible. Aquest tràmit el pot fer tant l’industrial com el propietari de l’habitatge on s’efectuarà la reparació urgent.  
Les obres de la construcció o reforma d’un habitatge s’hauran d’ajustar al que s’especifica en la llicència d’obres.
 
– Les operacions de càrrega i descàrrega permeses en dies laborables durant un temps màxim de 30 minuts, en aquestes franges horàries: De dilluns a dijous, de 7h a 11h, de 13.30h a 16.30h i de 20.30h a 22 h divendres, dissabtes i vigílies de festius, de 7h a 11h i de 13.30h a 16.30h

Fora d’aquest horari l’estacionament serà en aparcaments públics.  

Podeu ampliar informació sobre el tràmit de sol·licitud temporal clicant aquí.