Informe anual de l’habitatge al Vallès Occidental

Des de l’Observatori del Vallès Occidental ens fan arribar l’informe que analitza els principals indicadors en matèria d’habitatge a la comarca, aportant informació específica sobre la dinàmica de construcció i del mercat immobiliari a escala local, com també sobre la problemàtica de l’accés a l’habitatge i d’exclusió residencial

Els aspectes més destacables, amb dades de l’any 2020, són:

-La pandèmia de la COVID-19 ha afectat la dinàmica de la construcció d’habitatges i el mercat immobiliari a la comarca. El deteriorament del context socioeconòmic ha accentuat les dificultats d’accés i manteniment de l’habitatge, agreujant les situacions de vulnerabilitat i exclusió residencial.

-La construcció de nous habitatges a la comarca va caure un 28,8% durant el 2020. Es van iniciar 1.574 habitatges, 637 menys que l’any 2019. Paral·lelament, es van finalitzar 1.821 habitatges, 465 més que un any abans. La finalització d’habitatges augmenta força (34,3%) tot i que amb més moderació que l’any anterior.

-El mercat immobiliari comarcal perd dinamisme en el context de crisi sanitària i socioeconòmica: la compravenda d’habitatges cau un 17% i els contractes de lloguer al voltant d’un 14%.

-El preu mitjà de compravenda va créixer un 6,3% l’any 2020 i se situa en 2.317 euros el metre quadrat. Els darrers cinc anys, el preu de compravenda s’ha incrementat prop d’un 46% a la comarca, per damunt de la pujada registrada al conjunt de Catalunya (+20,7%).

Sant Cugat del Vallès és el municipi amb el preu mitjà de compravenda més elevat (3.711 €/m2), seguit de Cerdanyola del Vallès (2.731 €/m2), Matadepera (2.716 €/m2) i Ripollet (2.545 €/m2).

-El preu de lloguer també creix (+1,9%) i arriba als 744 euros al mes de mitjana, per sobre de la mitjana catalana (734 €/mes). Els darrers cincs anys el preu del lloguer ha augmentat un 27,5% a la comarca. A Catalunya, l’increment ha estat del 23,3%.

-Els municipis de la comarca amb els lloguers més alts són Sant Cugat del Vallès (1.178 €/mes), Matadepera (1.059 €/mes), Sant Quirze del Vallès (902 €/mes) i Ullastrell (798 €/mes).

-La població resident a la comarca destina, aproximadament, el 50% dels seus ingressos a pagar el lloguer i les persones propietàries amb hipoteques hi dediquen el 29%.

-El Vallès Occidental disposa actualment de 16.946 habitatges de protecció oficial. Del total d’habitatges amb règim vigent de protecció, el 70% són de compravenda i el 28% de lloguer. Segons el règim de tinença, al voltant de la meitat (48,6%) són de promotors de caràcter públic i el 31% de privat.

-Durant el 2020 la construcció d’habitatge de protecció oficial s’ha reduït notablement a la comarca: es van iniciar 43 habitatges, un 85,3% menys que l’any anterior (-250) i s’han finalitzat 52, un 56,3% menys (-67).

Trobareu l’informe complet aquí.