Com homologar-te per treballar per Habitatge Terrassa | Cecot, 5 d’octubre 18h30

L’objectiu d’aquest acord marc és disposar d’una relació d’autònoms i empreses a qui contractar les activitats que es detallen a continuació: demolicions i desmuntages, paleteria i divisòries, revestiments, paviments, pintura, entre d’altres. 

Durant aquesta sessió, de la mà del nostre assessor en matèria de Contractació Administrativa, en José Luís Martínez i dels responsables de la Societat Municipal d’Habitatges de Terrassa, s’explicarà com omplir els impresos i preparar la documentació necessària, com ser una empresa guanyadora i es prepararà en directe una oferta pas a pas.

Inscripció