Incorporació d’ocupacions vinculades a la construcció i les instal·lacions al catàleg d’ocupacions de difícil cobertura

El Catàleg d’ocupacions de difícil cobertura del 3r trimestre de 2023 ha incorporat posicions tècniques vinculades al sector de la construcció i les instal·lacions. Us recordem que aquest catàleg estableix els llocs de treball autoritzats per fer contractacions a l’estranger. 

Publicació al BOE